Siyasi Güç Nedir?

Siyasi Güç; Bir devletin ulusal hedeflerine ulaşabilmek için ve ulaşabildiklerini korumak, milli menfaat sağlamak amacıyla kullandığı siyasal güçlere denir.

Bir ülkede siyasi gücün etkili ve güçlü olması;

*Bir devletteki siyasi gücün etkili olması ülkedeki demokrasinin gelişmişliğine bağlıdır.

*Bir ülkede siyasi gücün istenen düzeyde olabilmesi için bazı şartlar yerine getirilmelidir. Buna göre öncelikle var olan kanunların toplumun sosyal ve kültür yapısına uygun, yeterli ve tam anlamıyla uygulanıyor olması gerekir.

*İç politikada devlet milletle bütünleşmeli ve siyasal sistem tam işlemelidir. Atatürkçü düşünce sisteminin en önemli unsurudur. Ulusal egemenliğin uygulanması ve demokrasinin varlığı bu güçle mümkündür.

*Siyasi gücün güçlü olması demokrasinin güçlü olduğunu gösterir.

*Devletin siyasi ilişkilerinde diğer devletlerle yaptığı siyasi antlaşmalarda menfaatlerini koruma ve devletin itibarını yükseltme kabiliyetinde olmalıdır.

*Devleti yönetenlerin halka dayanması ve siyasi ve diplomatik bilgi ve tecrübelere sahip olması gereklidir.

 

Not: Türkiye Cumhuriyeti’nin “Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir.” ve “Laik” bir yapısının olmasıyla sınıfsız toplum oluşturması siyasi güç açısından önemlidir.

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top