Sosyokültürel Güç Nedir?

Sosyokültürel Güç; Sosyokültürel güç, eğitimli, teknik bilgilerle donanmış, kültürlü  insanların oluşturduğu güçtür.Bir milleti oluşturan kültürel değerlerin tümü ve toplumsal özellikler sosyokültürel gücü oluşturur.

Bir ülkenin sosyokültürel gücünün yüksek olabilmesi için;

*Vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde olması

*Milli birlik ve beraberliği kuvvetleştiren çalışmalara önem verilmesi

*Eğitim ve kültür alanlarında inkılaplar yapılarak toplumun bilgi ve kültür düzeyinin   geliştirilmesi

*Bilim ve teknoloji alanlarına yatırımlar yapılması

*Kültür ve sanat faaliyetlerinin geliştirilmesine önem verilmesi

Not:  Atatürk Sosyokültürel gücü güçlü kılmak için eğitim ve kültür alanındaki çalışmaların geliştirilmesini istemiştir.Tevhit-i Tedrisat kanunu,Millet Mektepleri gibi pek çok çalışma ve kanun bu kapsamda yapılmıştır.

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top