Atatürkçülük

ATATÜRKÇÜLÜK

Temel esasları Atatürk tarafından belirlenen; devlet hayatına, fikir hayatına ve ekonomik hayata, toplumun temel kurumlarına, devletin rejimi ve işleyişine ilişkin gerçekçi fikirlere ve ilkelere Atatürkçülük denir.

Atatürkçülük; Türk milletinin, bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması; devletin, millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve ilmin rehberliğinde, Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacını hedef alır.

 

Atatürkçülüğün Nitelikleri

 1. Tam bağımsızlığa dayanır.
 2. Millet egemenliğini esas alır, milleti hâkimiyetin tek kaynağı olarak görür.
 3. Toplumda sınıflaşma ve sınıf kavgalarını reddeder.
 4. İlericiliği, barışçılığı ve laikliği savunur.
 5. Taassubu reddeder.

 

Atatürk İlkeleri

1. Cumhuriyetçilik

2. Milliyetçilik

3. Halkçılık

4. Devletçilik

5. Laiklik

6. İnkılâpçılık

 

Atatürk İlkelerinin Amacı: Türk toplumunun refahını, mutluluğunu ve huzurunu sağlayarak çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmaktır. Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde bağımsız, onurlu ve mutlu bir yaşam sürmesini, Türkiye’nin uluslar arası ilişkilerde bağımsız ve saygın bir devlet olmasını sağlamaktır.

Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri

 • Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğdu.
 • Kabul edilmesinde hiçbir iç ve dış baskı yoktur.
 • Akla ve mantığa uygundur.
 • Atatürk tarafından hem sözle hem de uygulama ile belirlendi.
 • Birbirinden ayrılamaz, tek tek değerlendirilemez, bir bütünü oluşturan öğelerdir.
 • Türk milliyetçiliğine dayanır, milli bir nitelik taşır.
 • Gücünü Türk Tarihi ve Türk Töresinden alır.

 

Atatürk İlke ve İnkılâplarının Dayandığı Temel Esaslar  

- Milli Tarih bilinci

- Vatan ve millet sevgisi

- Milli dil

- Milli bağımsızlık ve özgürlük

- Egemenliğin millete ait olması

- Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine yükselmek

- Milli kültürün geliştirilmesi

- Türk milletine inanmak ve güvenmek

- Milli birlik ve beraberlik, ülke bütünlüğü

- Barışçılık

- Akılcılık

 

ATATÜRK' Ü ETKİLEYEN OLAYLAR, FİKİRLER VE KİŞİLER

 • Fransız İhtilali: milliyetçilik, eşitlik, adalet
 • Osmanlının içinde bulunduğu olumsuz durum
 • Büyüğü, yaşadığı ve görev aldığı şehirler
 • Okuduğu yazar ve eserleri Atatürk’ü etkilemiştir

 

Mehmet Emin Yurdakul: milliyetçilikle ilgili eserleri

Tevfik Fikret: Vatan ve millet sevgisiyle ilgili yazdığı şiirler

Ziya Gökalp: Türkçülüğün Esasları adlı eseri

Namık Kemal: Vatan şairi olan ve yazdığı eserlerle etkilemiştir

Bunların dışında Fransız İhtilalinin öncüleri olan:Voltaire, Montesque, Jan Jak Rousseau

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top