Anayurt ve Göçler

Orta Asya (Ana Yurt) 

Türklerin ilk yurdu Orta Asya'dır. Çok geniş bir bölge olan Orta Asya; doğuda Kingan dağları, ba­tıda Hazar denizi, kuzeyde Altay dağları ve Baykal gölü, güneyde Hindikuş ve Karanlık dağlarıyla çevrilidir.

Orta Asya’dan Yapılan Göçlerin Nedenleri:

1.   İklim değişikliği ve şiddetli kuraklık,

2.   Kıtlık ve açlığın ortaya çıkması,

3.   Hayvanlar ve insanlar arasında salgın hastalıkların ortaya çıkması,

4.   Nüfusun hızla artması,

5.   Boylar arasındaki mücadeleler,

6.   Yeni topraklar kazanma düşüncesi,

 

Orta Asya'da maden çağını yaşayan Türkler, de­mir tekerleği icat etmişler ve atı evcilleştirmişler­dir. Bu yüzden rahatlıkla çok uzak bölgelere göç edebilmişlerdir.

 

•> M. Ö I. binde başlayan göçler Orta Çağ'ın sonuna kadar devam etmiştir.

Göçlerin Sonuçları: 

•    Orta Asya'dan çeşitli yerlere göç eden Türkler, gittikleri yerlerin kültürleriyle alış verişe girdi­ler. Böylece yeni kültürlerin oluşmasını sağla­mışlardır.

•    Gittikleri bölgelerde henüz Taş Devri'ni yaşa­yan medeniyetlere madeni işlemesini öğrettiler.

•    Göç eden yerlerde nüfus arttı. Yeni merkezler ortaya çıktı.

 

•> Bütün Türk boylan Orta Asya'yı terk etmedi­ler. Yaşamaya elverişli yerler bulanlar o böl­gede kalarak daha sonraki dönemlerde bu­lundukları yerlerde büyük devletler kurmuş­lardır

.

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top