Türkiye'de Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler

 1) Fiziki Faktörler (Doğal Faktörler)

A) İklim özellikleri: Ülkemizde nüfusun yoğun ol­duğu yerlerin, genelde kıyı bölgeler olmasında ılı­man iklimin büyük etkisi vardır. Kurak ve kışları aşırı soğuk geçen yerlerde nüfus fazla yoğun de­ğildir. Doğu Anadolu Bölgesi kışları soğuk olduğundan seyrek nüfusludur. Karadeniz,Akdeniz;Ege ve Marmara kıyıları ılıman olduğundan yoğun nüfusludur.

B) Yer şekilleri: Ülkemizde yüksek ve engebeli yerlerde nüfus azdır. Taşeli platosu, Menteşe yöresi,Tunçeli ve Hakkari çevreleri gibi yerler bunlara örnek verilebilir.

C) Toprak özellikleri: Bafra ve Çarşamba ovaları ,Çukurova, Gediz, Büyük Menderes ovaları gibi verimli toprakların bulundu­ğu alanlar  nüfus ­bakımından  kalabalıkken, Tuz Gölü çevresi gibi yerlerde verimsiz topraklar bulunduğundan nüfus çok azdır.Doğu Anadolu Bölgesi buna örnektir.

D) Su kaynakları: Su kaynağının olduğu yerler insanlar için her zaman gözde olmuştur.Akarsu ve göl kenarları gibi

2) Beşeri Faktörler (İnsan Kaynaklı Faktörler)

A) Sanayileşme: Bütün Dünya'da olduğu gibi Tür­kiye'de de, sanayileşmenin arttığı yerlerde nüfus yoğunluğu artmıştır, İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa, Adana ve İzmir buna örnektir.

B) Tarım: Tarımın geliştiği yerler yoğun nüfuslu­dur. Çukurova, Gediz, Bafra ve  Çarşamba ovaları çevresi gibi.

C) Yeraltı kaynakları: Madenlerin veya enerji kay­naklarının işletilmesinde yoğun nüfusa ihtiyaç ol­duğundan, bu alanlarda da nüfus fazladır. Zongul­dak, Soma, Elbistan buna örnektir.

D) Turizm: Ülkemizde, Ege ve Akdeniz kıyılarında­ki merkezlerde turizmden dolayı nüfus yoğunlaş­mıştır.

E) Ulaşım: Ulaşım yolları kavşağında bulunan ille­rimizin nüfusu artmıştır. Eskişehir, Ankara, Kayse­ri, İstanbul gibi illerin gelişmesinde, ulaşım yolları üzerinde bulunmaları da etkili olmuştur. Ya da İzmir, İstanbul, mersin, Sinop gibi ithalat ve ihracat yapılan limanlar, nüfusu arttırmıştır.

F) Eğitim hizmetleri: Eğitim  hizmetlerinin geliştiği yerler doğal olarak nüfusu arttırır.

Yorum ekle

Sevgili Üye ve Ziyaretçilerimiz ...
Yorum yazarken Türkçemizi güzel kullanınız, genel ahlaka aykırı kelimeler kullanmayınız...
Genel ahlaka aykırı yorumlar yapanların ip adresleriyle ilgili işlem yapılacaktır...
Yorumlarınz site yöneticisinin onayından sonra yayınlanacaktır

Güvenlik kodu
Yenile