Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler

  • 3117

Türkiye'de Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler

 1) Fiziki Faktörler (Doğal Faktörler)

A) İklim özellikleri: Ülkemizde nüfusun yoğun ol­duğu yerlerin, genelde kıyı bölgeler olmasında ılı­man iklimin büyük etkisi vardır. Kurak ve kışları aşırı soğuk geçen yerlerde nüfus fazla yoğun de­ğildir. Doğu Anadolu Bölgesi kışları soğuk olduğundan seyrek nüfusludur. Karadeniz,Akdeniz;Ege ve Marmara kıyıları ılıman olduğundan yoğun nüfusludur.

B) Yer şekilleri: Ülkemizde yüksek ve engebeli yerlerde nüfus azdır. Taşeli platosu, Menteşe yöresi,Tunçeli ve Hakkari çevreleri gibi yerler bunlara örnek verilebilir.

C) Toprak özellikleri: Bafra ve Çarşamba ovaları ,Çukurova, Gediz, Büyük Menderes ovaları gibi verimli toprakların bulundu­ğu alanlar  nüfus ­bakımından  kalabalıkken, Tuz Gölü çevresi gibi yerlerde verimsiz topraklar bulunduğundan nüfus çok azdır.Doğu Anadolu Bölgesi buna örnektir.

D) Su kaynakları: Su kaynağının olduğu yerler insanlar için her zaman gözde olmuştur.Akarsu ve göl kenarları gibi

2) Beşeri Faktörler (İnsan Kaynaklı Faktörler)

A) Sanayileşme: Bütün Dünya'da olduğu gibi Tür­kiye'de de, sanayileşmenin arttığı yerlerde nüfus yoğunluğu artmıştır, İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa, Adana ve İzmir buna örnektir.

B) Tarım: Tarımın geliştiği yerler yoğun nüfuslu­dur. Çukurova, Gediz, Bafra ve  Çarşamba ovaları çevresi gibi.

C) Yeraltı kaynakları: Madenlerin veya enerji kay­naklarının işletilmesinde yoğun nüfusa ihtiyaç ol­duğundan, bu alanlarda da nüfus fazladır. Zongul­dak, Soma, Elbistan buna örnektir.

D) Turizm: Ülkemizde, Ege ve Akdeniz kıyılarında­ki merkezlerde turizmden dolayı nüfus yoğunlaş­mıştır.

E) Ulaşım: Ulaşım yolları kavşağında bulunan ille­rimizin nüfusu artmıştır. Eskişehir, Ankara, Kayse­ri, İstanbul gibi illerin gelişmesinde, ulaşım yolları üzerinde bulunmaları da etkili olmuştur. Ya da İzmir, İstanbul, mersin, Sinop gibi ithalat ve ihracat yapılan limanlar, nüfusu arttırmıştır.

F) Eğitim hizmetleri: Eğitim  hizmetlerinin geliştiği yerler doğal olarak nüfusu arttırır.

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top