TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konu özetleri ve bilgileri için tıklayın

TC İnkılap Tarihi

Osmanlı Devleti tarih ve kültürü ile ilgili konu özetleri , bilgiler ve resimler için tıklayın

Osmanlı Devleti

Selçuklu Devleti tarih ve kültürü ile ilgili konu özetleri , bilgiler ve resimler için tıklayın

Selçuklu Devleti

İlk Türk devletleri tarih ve kültürleri ile ilgili konu özetleri , bilgiler ve resimler için tıklayın

İlk Türk Devletleri

MEB 2015-2016 Sınav Takvimini Yayınladı
2015-2016 Eğitim öğretim yılında yapılacak sınavlar ve tarihleri açıklandı
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Başladı
Yaz tatilinin ardından açıköğretim öğrencileri dahil, yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen, yeni eğitim-öğretim yılında ders başı yaptı
2015-2016 Teog konu çizelgeleri yayınlandı
Teog sınavında 2015-2016 eğitim öğretim yılında hangi dersten hangi konulardan soru çıkacak,sınavlarda konu kapsamı ne? öğrenmek için tıklayın
Özür durumu atama sonuçları bugün açıklanacak
Özür durumu atama sonuçları bugün açıklanacak.Öğretmenlerin merakla beklediği atamalar bugün belli oluyor.Atama sonuçları bakanlığın sitesinden duyurulacak
İlk Türk Devletleri Sanat Eserleri
Hun,Kök Türk ve Uygur devletlerine ait bazı sanat eserleri ile ilgili fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz
Öğretmenlerin seminer dönemi 1 Eylül de başladı
Seminerler başladı.Öğretmenler eylül ayı seminer dönemi için kendi okullarında ya da bulundukları yerde istedikleri okullarda seminere başladılar
30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun
Bugün önemli bir yıl dönümü. Bugün düşmanların belinin kırıldığı gün
Okulların açılışı ertelendi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim 28 Eylül 2015 Pazartesi günü başlayacak. Öğretmenler 1 Eylül 2015 salı günü görev yerlerinde olacaklar Söz konusu karar turizmcilerin isteği ve Kurban Bayramı nedeniyle alınmış
2015 yaz dönemi özür grubu atamada 2. aşama başladı
Tercihler 20-26 Ağustos tarihlerinde alınacak Atama sonuçları 28 Ağustosta duyurulacak

İnkılap Tarihi KonularındanMustafa Kemal Atatürk'ün askeri,siyasi ve eğitim hayatı ile ilke ve inkılapları

Mustafa Kemal Atatürk

Türk bilim adamlarının, yazdıkları eserleri ve hangi alanlarda insanlığa katkıları var öğrenelim

Türk bilim adamları

İlk çağ Anadolu,Mezopotamya,Mısır vb medeniyetleri ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İlk Çağ Medeniyetleri

Sosyal Bilgiler 5-6-7 Son Konular

iletişim nedir?

iletişim nedir?

İLETİŞİM: İnsanların; bilgi, duygu ve düşüncelerini çeşitli yollarla başkalarına iletmelerine “iletişim” denir. İletişimde kişinin konuşma biçimi, seçtiği sözcükler, ses tonu, beden duruşu, jest ve mimikler önemlidir. İletişimde en önemli faktörlerden...

Olgu-Görüş-Kavram

Olgu-Görüş-Kavram

OLGU GÖRÜŞ Herkes tarafından kabul edilir. Herkes tarafından kabul edilmez. Kesinlik belirtir. Kesinlik belirtmez. Herkese göre aynıdır. Kişiden kişiye değişir. Doğruluğu tartışılmaz. Doğruluğu tartışılır. Bence, sence gibi sözcükler içermez. Bence,...

Ararştırma Basamakları

BİLİMSEL ARAŞTIRMA BASAMAKLARI 1) Konu belirlenir ( İlgi duyduğun, merak ettiğin bir olay ya da sorun) 2) Konu gerektiği durumlarda sınırlandırılır 3) Sorunun çözümüne yönelik varsayımlar (hipotezler) yazılır 4) Konuyla...

Etkili İletişim

Etkili İletişim

ETKİLİ İLETİŞİM Toplumsal barış ve huzurun sağlanmasında kişiler arası iletişim çok önemli bir yer tutmaktadır. İletişim, kişiler arasında yer alan düşünce ve uygun alışverişi dile getiren bir etkinliktir. Uygun iletişim...

Kitle İletişimi

Kitle İletişimi

KİTLE İLETİŞİMİ: İletişimin bazı teknikler kullanarak çok sayıda kişiyi etkileyecek biçime getirilmesine “kitle iletişimi”, bunun için kullanılan araçlara da “kitle iletişim araçları” denir.Başlıca kitle iletişim araçları; gazete, dergi, radyo, televizyon,...

Hak ve Sorumluluklarımız

HAK: İnsana yasalar ve anlaşmaların tanıdığı yetkiler toplamıdır. SORUMLULUK: Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet. ÖZGÜRLÜK: Herhangi bir kısıtlama, zorlamaya bağlı olmadan...

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler Hayatımızın en büyük parçalarından birisidir.Hem tarih hem de kültürel alanda bilgi ve becerilerimizin gelişmesinde sosyal bilgilerin önemi oldukça büyüktür. SOSYAL BİLGİLERİN AMAÇLARI * Sosyal bilgiler; topluma faydalı sorumlu...

Grupların ve Kurumların Bir üyesiyim

Grupların ve Kurumların Bir üyesiyim

Her canlı gibi insanlar da doğarlar, büyürler ve ölürler. İnsanlar yaşamları boyunca pek çok grubun içinde yer alırlar. İçinde yer aldıkları gruplarda çeşitli roller ve sorumluluklar üstlenirler. İnsanların grup içinde...

Rollerimiz,Haklarımız ve Sorumluluklarımız

Rollerimiz,Haklarımız ve Sorumluluklarımız

Rol: Bir grup etkinliğinde yer alan bireylerin üstlendikleri görevlere rol denir. Bir başka deyişle; üyesi olduğumuz grupta üstlenmemiz gereken görevlerdir. Her grup ve kurumun gerektirdiği roller arasında farklılık olabilir. Ancak...

Haklarım ve sorumluluklarım

Hepimiz doğduğumuz günden itibaren çeşitli kurum ve grupların içinde yer alırız. Aile, okul, fabrika bu grup ve kurumlardan bazılarıdır. İçinde bulunduğumuz grup ve kurumlara ait çeşitli rollerimiz vardır.(Ailede baba, okulda...

İnsan Hakları

Her insan, insan olduğu için doğuştan bazı haklara sahiptir. Anayasamızın 12. maddesinde; "Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir." denilmiştir. a Yaşama Hakkıb Sağlık Hakkıc Eğitim Hakkıd Mülk Edinme Hakkıe Seyahat...

Çocuk Hakları

Çocuk Hakları

Dünya üzerinde birçok çocuk ya savaş ya da açlık ortamında yaşamını sürdürmektedir. Bu koşulları ortadan kaldırmak ve çocuklara daha iyi bir yaşam sağlamak amacıyla Çocuk Haklan Sözleşmesi hazırlanmıştır. Bu sözleşme...

İletişim Benimle Başlar

İletişim Benimle Başlar

İLETİŞİM BENİMLE BAŞLAR  İletişim: Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. Her canlı değişik yöntemlerle iletişim kurar, -Diğer canlılardan farklı olarak insanlar konuşma ve dinleme yeteneğine...

Kitle İletişimi

Kitle İletişimi

Kitle İletişim Araçları:Yazılı,sesli yada görsel yapıtların dağıtımını yada yayımını sağlayan her türlü teknik iletişim aracına kitle iletişim araçları denir. Gazete,radyo televizyon ,internet kitle iletişim araçlarından bazılarıdır. **Ülkemizin geneli göz önüne...

Atatürk ve İletişim

ATÜRK VE İLETİŞİM Milli mücadelenin ilk yıllarında bugün sahip olduğumuz radyo, televizyon gibi iletişim aracı yoktu. Atatürk milli mücadele yıllarında kamuoyu oluşturmak için, kitle iletişim araçlarının bu konudaki önemini bildiğinden...

Bir Olayın Çok Boyutluluğu

BİR OLAYIN ÇOK BOYUTLULUĞU: -Çevremizdeki bir olay yaşamın birçok alanını etkiler. Dünya üzerinde birçok olay meydana gelmektedir. Hiçbir zaman bir olayın oluş ve sonucu tek taraflı değildir. - Her olayın...

Ben dili- Sen dili

SEN DİLİ : Olumsuz duygularını dile getirmek, eleştirmek ve hoşnutsuzluğunu belirten, çok olumsuz duygular ve sonuçlar doğuran dildir. Kişinin direnmesine, karşı gelmesine kızmasına ve öz dinlememesine yol açar. **Sen dili yargılayıcı...