TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konu özetleri ve bilgileri için tıklayın

TC İnkılap Tarihi

Osmanlı Devleti tarih ve kültürü ile ilgili konu özetleri , bilgiler ve resimler için tıklayın

Osmanlı Devleti

Selçuklu Devleti tarih ve kültürü ile ilgili konu özetleri , bilgiler ve resimler için tıklayın

Selçuklu Devleti

İlk Türk devletleri tarih ve kültürleri ile ilgili konu özetleri , bilgiler ve resimler için tıklayın

İlk Türk Devletleri

Slide item 1
Slide item 2
Slide item 3
Slide item 4

Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri,siyasi ve eğitim hayatı ile ilke ve inkılapları

Mustafa Kemal Atatürk

Türk bilim adamlarının, yazdıkları eserleri ve hangi alanlarda insanlığa katkıları var öğrenelim

Türk bilim adamları

İlk çağ Anadolu,Mezopotamya,Mısır vb medeniyetleri ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İlk Çağ Medeniyetleri

Sosyal Bilgiler 5-6-7 1.Ünite Konuları

iletişim nedir?

iletişim ve İnsan ilişkileri
iletişim nedir?

İLETİŞİM: İnsanların; bilgi, duygu ve düşüncelerini çeşitli yollarla başkalarına iletmelerine “iletişim” denir. İletişimde kişinin konuşma biçimi, seçtiği sözcükler, ses tonu, beden duruşu, jest ve mimikler önemlidir. İletişimde en önemli faktörlerden...

Olgu-Görüş-Kavram

Sosyal Bilgiler Öğreniyorum
Olgu-Görüş-Kavram

OLGU GÖRÜŞ Herkes tarafından kabul edilir. Herkes tarafından kabul edilmez. Kesinlik belirtir. Kesinlik belirtmez. Herkese göre aynıdır. Kişiden kişiye değişir. Doğruluğu tartışılmaz. Doğruluğu tartışılır. Bence, sence gibi sözcükler içermez. Bence,...

Araştırma Basamakları

Sosyal Bilgiler Öğreniyorum
Araştırma Basamakları

BİLİMSEL ARAŞTIRMA BASAMAKLARI      1. Konu belirlenir ( İlgi duyduğun, merak ettiğin bir olay ya da sorun)      2. Konu gerektiği durumlarda sınırlandırılır      3. Sorunun çözümüne yönelik...

Atatürk ve Sosyal Bilimler

Sosyal Bilgiler Öğreniyorum
Atatürk ve Sosyal Bilimler

Etkili İletişim

iletişim ve İnsan ilişkileri
Etkili İletişim

ETKİLİ İLETİŞİM Toplumsal barış ve huzurun sağlanmasında kişiler arası iletişim çok önemli bir yer tutmaktadır. İletişim, kişiler arasında yer alan düşünce ve uygun alışverişi dile getiren bir etkinliktir. Uygun iletişim...

Kitle İletişimi

iletişim ve İnsan ilişkileri
Kitle İletişimi

KİTLE İLETİŞİMİ: İletişimin bazı teknikler kullanarak çok sayıda kişiyi etkileyecek biçime getirilmesine “kitle iletişimi”, bunun için kullanılan araçlara da “kitle iletişim araçları” denir.Başlıca kitle iletişim araçları; gazete, dergi, radyo, televizyon,...

Hak ve Sorumluluklarımız

iletişim ve İnsan ilişkileri

HAK: İnsana yasalar ve anlaşmaların tanıdığı yetkiler toplamıdır. SORUMLULUK: Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet. ÖZGÜRLÜK: Herhangi bir kısıtlama, zorlamaya bağlı olmadan...

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler Öğreniyorum

Sosyal Bilgiler Hayatımızın en büyük parçalarından birisidir.Hem tarih hem de kültürel alanda bilgi ve becerilerimizin gelişmesinde sosyal bilgilerin önemi oldukça büyüktür. SOSYAL BİLGİLERİN AMAÇLARI * Sosyal bilgiler; topluma faydalı sorumlu...

Grupların ve Kurumların Bir üyesiyim

Haklarımı Öğreniyorum
Grupların ve Kurumların Bir üyesiyim

Her canlı gibi insanlar da doğarlar, büyürler ve ölürler. İnsanlar yaşamları boyunca pek çok grubun içinde yer alırlar. İçinde yer aldıkları gruplarda çeşitli roller ve sorumluluklar üstlenirler. İnsanların grup içinde...

Rollerimiz,Haklarımız ve Sorumluluklarımız

Haklarımı Öğreniyorum
Rollerimiz,Haklarımız ve Sorumluluklarımız

Rol: Bir grup etkinliğinde yer alan bireylerin üstlendikleri görevlere rol denir. Bir başka deyişle; üyesi olduğumuz grupta üstlenmemiz gereken görevlerdir. Her grup ve kurumun gerektirdiği roller arasında farklılık olabilir. Ancak...

Haklarım ve sorumluluklarım

Haklarımı Öğreniyorum
Haklarım  ve sorumluluklarım

Hepimiz doğduğumuz günden itibaren çeşitli kurum ve grupların içinde yer alırız. Aile, okul, fabrika bu grup ve kurumlardan bazılarıdır. İçinde bulunduğumuz grup ve kurumlara ait çeşitli rollerimiz vardır.(Ailede baba, okulda...

İnsan Hakları

Haklarımı Öğreniyorum
İnsan Hakları

Her insan, insan olduğu için doğuştan bazı haklara sahiptir. Anayasamızın 12. maddesinde; "Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir." denilmiştir.   a Yaşama Hakkıb Sağlık Hakkıc Eğitim Hakkıd Mülk Edinme...

Çocuk Hakları

Haklarımı Öğreniyorum
Çocuk Hakları

Dünya üzerinde birçok çocuk ya savaş ya da açlık ortamında yaşamını sürdürmektedir. Bu koşulları ortadan kaldırmak ve çocuklara daha iyi bir yaşam sağlamak amacıyla Çocuk Haklan Sözleşmesi hazırlanmıştır. Bu sözleşme...

İletişim Benimle Başlar

iletişim ve İnsan ilişkileri
İletişim Benimle Başlar

İLETİŞİM BENİMLE BAŞLAR  İletişim: Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. Her canlı değişik yöntemlerle iletişim kurar, -Diğer canlılardan farklı olarak insanlar konuşma ve dinleme yeteneğine...

Kitle İletişimi

iletişim ve İnsan ilişkileri
Kitle İletişimi

Kitle İletişim Araçları:Yazılı,sesli yada görsel yapıtların dağıtımını yada yayımını sağlayan her türlü teknik iletişim aracına kitle iletişim araçları denir. Gazete,radyo televizyon ,internet kitle iletişim araçlarından bazılarıdır. **Ülkemizin geneli göz önüne...

Atatürk ve İletişim

iletişim ve İnsan ilişkileri

ATÜRK VE İLETİŞİM Milli mücadelenin ilk yıllarında bugün sahip olduğumuz radyo, televizyon gibi iletişim aracı yoktu. Atatürk milli mücadele yıllarında kamuoyu oluşturmak için, kitle iletişim araçlarının bu konudaki önemini bildiğinden...

Bir Olayın Çok Boyutluluğu

Sosyal Bilgiler Öğreniyorum

BİR OLAYIN ÇOK BOYUTLULUĞU: -Çevremizdeki bir olay yaşamın birçok alanını etkiler. Dünya üzerinde birçok olay meydana gelmektedir. Hiçbir zaman bir olayın oluş ve sonucu tek taraflı değildir. - Her olayın...

Ben dili- Sen dili

iletişim ve İnsan ilişkileri

SEN DİLİ : Olumsuz duygularını dile getirmek, eleştirmek ve hoşnutsuzluğunu belirten, çok olumsuz duygular ve sonuçlar doğuran dildir. Kişinin direnmesine, karşı gelmesine kızmasına ve öz dinlememesine yol açar. **Sen dili yargılayıcı...