TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konu özetleri ve bilgileri için tıklayın

TC İnkılap Tarihi

Osmanlı Devleti tarih ve kültürü ile ilgili konu özetleri , bilgiler ve resimler için tıklayın

Osmanlı Devleti

Selçuklu Devleti tarih ve kültürü ile ilgili konu özetleri , bilgiler ve resimler için tıklayın

Selçuklu Devleti

İlk Türk devletleri tarih ve kültürleri ile ilgili konu özetleri , bilgiler ve resimler için tıklayın

İlk Türk Devletleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri,siyasi ve eğitim hayatı ile ilke ve inkılapları

Mustafa Kemal Atatürk

Türk bilim adamlarının, yazdıkları eserleri ve hangi alanlarda insanlığa katkıları var öğrenelim

Türk bilim adamları

İlk çağ Anadolu,Mezopotamya,Mısır vb medeniyetleri ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İlk Çağ Medeniyetleri

Sosyal Bilgiler 5-6-7 Son Konular

Büyük Hun Devleti

Hun Devlet ve Uygarlıkları
Büyük Hun Devleti

Büyük Hun İmparatorluğu Türkler’in ilk kurdukları imparatorluk Hun İmparatorluğu’dur. Türkler’in daha eskiden de devletler kurduklarını biliyoruz, ama Hun Devleti çok geniş bir saha üzerinde başka milletleri de idaresi altına alan...

Kök Türk Devleti

Kök Türkler ve Uygarlıkları
Kök Türk Devleti

Juan Juanlar’ın 551-552 yılındaki mağlubiyeti ile Orta Asya’da, Türk adını ilk defa kullanan Kök Türk Devleti doğdu. Bu devletin ilk kağanının adı Orkun bengü taşlarında Bumin şeklinde geçmektedir. Gök Türk...

Köktürk Alfabesi

Kök Türkler ve Uygarlıkları
Köktürk Alfabesi

Türklerin siyasal varlık olarak tarih sahnesine çıkmaları, Milattan önceki yüzyıllara, Hiung-nu`lar dönemine kadar geriye gitmektedir. Hunlar döneminde yazının kullanıldığına ilişkin bazı kayıtlar olmakla birlikte, bu yazının niteliği hakkında açık bilgilere...

Destanlar

Kök Türkler ve Uygarlıkları
Destanlar

BOZKURT DESTANI VE ERGENEKON DESTANI Bozkurt Destanı ve Ergenekon Destanı, Büyük Türk Destanı'nın bir parçasıdır ve Gök Türkler çağını konu alır. Ergenekon Destanı, Bozkurt Destanı'nın ana çizgileri üzerine kurulmuş olup,...

Kök Türk Yazıtları

Kök Türkler ve Uygarlıkları
Kök Türk Yazıtları

Kültigin Anıtı: 3,35 metre yükseklikte, kireçtaşından yapılmış ve dört cephelidir. Doğu-batı cephelerinin genişliği aşağıda 132, yukarıda 122 santimetredir. Kuzey-güney cepheleri de aşağıda 46, yukarıda 44 santimetredir. Üst kısım kemer şeklinde...

Saymalı Taş

Kök Türkler ve Uygarlıkları
Saymalı Taş

Saymalıtaş ve Çizgilitaş Resimleri Kazakistan'da Almatı'ya 170 kilometre uzaklıktaki Tamgalı Say, dünyadaki sayılı kaya resmi alanlarından biri ve Unesco'nun dünya kültür  mirası listesinde.  Geniş bir alana yayılan resimler, aynı zamanda...

Uygur Devleti

Uygur Devleti ve Uygarlığı
Uygur Devleti

Çin kaynaklarında Asya Hunları'ndan geldikleri bildirilen Uygurların, kökenleriyle ilgili bir efsanelerinde, kendilerinin Hun hükümdarının kızı ile bir kurttan türediklerinin belirtilmesi de bu gerçeğe işaret eder. Tabgaç Devleti döneminde (386-534) Kao-kö...

Avrupa Hun Devleti

Hun Devlet ve Uygarlıkları
Avrupa Hun Devleti

AVRUPA HUN  DEVLETİ Kavimler göçünü başlatan Batı Hunları tarafından kurulmuştur. İlk hükümdarları BALAMİR, en önemli hükümdarları ATTİLA'dır. NOT: Anadolu'ya ilk Türk akınları Avrupa Hunları tarafından yapılmıştır. ULDIZ'IN ROMA SİYASETİ: Balamirden...

Bozkır Kültürü

Türk Devletleri Kültür ve Medeniyeti
Bozkır Kültürü

Türk tarihinin ilk safhası daha ziyade Asya ve Avrupa bozkırlarında geçmiştir. Bunun hiç şüphesiz en önemli sebebi Türk'lerin bu tabii yaşam şartlarını sevmeleri olmuştur. Bu sebepten düşünce tarzı, inancı, dünya...

Devlet Yönetimi

Türk Devletleri Kültür ve Medeniyeti
Devlet Yönetimi

A) DEVLET: İslamiyet'ten önce Türkler devlete İL veya EL demişlerdir. Hükümdarların Ünvanları: Türkler Hükümdarlarına Şanyü, Tanhu, Hakan, Han, Yabgu, İlteber, İdi-kut, Erkin gibi ünvanlar vermişledir. Türk Hükümdarlarının Tahta Çıkışı Tarih...

Toplum ve Aile

Türk Devletleri Kültür ve Medeniyeti
Toplum ve Aile

Türk toplumu, Oguş : Aile Urug :Soy=Aileler birliği Bod(Boy) :Kabileler Budun : Millet denilen birimlerden oluşuyordu. Boyların başında bulunan BEY'ler, töreye göre boyu idare ederlerdi. Boyların bir araya gelmesiyle Devlet...

Ordu

Türk Devletleri Kültür ve Medeniyeti
Ordu

Türk Ordusunun başlıca özellikleri şunlardı. a)- Türk ordusu ücretli değildi. b)- Türk Ordusu daimiydi. (Kadın-erkek her an savaşa hazırdı.) c)- Türk Ordusunun temeli ATLI askerlerden meydana geliyordu. NOT: Türk ordu...

Dini Yaşayış

Türk Devletleri Kültür ve Medeniyeti
Dini Yaşayış

Göktanrı Dini: Türklerin İslamiyet'ten önceki dini Göktanrı diniydi. Bu dine göre Türkler, * Tek bir Tanrının evreni yarattığına ve gökte oturduğuna inanıyorlardı. * Öldükten sonra dirileceklerine inandıklarından, ölülerini atı, eşyaları...

Hukuk

Türk Devletleri Kültür ve Medeniyeti
Hukuk

Türklerde yazılı olmamakla beraber, gelişmiş bir hukuk anlayışı vardı. Bu hukuk kurallarına TÖRE(Türe) denilirdi. Hükümdarın başkanlık ettiği ve siyasi suçlara bakan yüksek mahkemeye YARGU adı verilirdi. YARGANLAR(Yargucu) idaresindeki mahkemeler ise...

Ekonomik Ve Sosyal Hayat

Türk Devletleri Kültür ve Medeniyeti
Ekonomik Ve Sosyal Hayat

Sosyal Hayat Hun ve Göktürklerde sosyal yapı, göçebe hayata dayalıydı. Bu nedenle Türkler çadırlarda (yurt, otağ) yaşarlar ve bu çadır Türk aile birliğinin kutsal bir sembolü sayılırdı Türk devletleri genel...

Yazı ,Dil ve Edebiyat

Türk Devletleri Kültür ve Medeniyeti
Yazı ,Dil ve Edebiyat

Türk Dili ve Yazısı Türkçe, Ural-Altay dilleri ailesindendir, Türk yazısının ilk örneğine VIII. yüzyıl başlarından itibaren Orhun Yazıtları'nda rastlanılmaktadır. ( Bu yazıtlarda görülen Türkçe gelişmiş bir dildir.) Türk dili, XIII....