Sivil Toplum Kuruluşları ve Resmi Kurumların Farkları- Benzerlikleri

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE RESMİ KURUMLARIN FARKLI VE BENZER YÖNLERİ

Farklı Yönleri:

v    Sivil toplum kuruluşlarına katılım gönüllü; resmi kurumlara zorunludur.

Sivil toplum kuruluşlarında çalışma ücretsiz; resmi kurumlarda çalışma karşılığında ücret alırlar.

v  Sivil toplum kuruluşlarının mesai saatleri değişken olabilirken resmi kurumlarınki sabittir. Çalışanları resmi tatil dışında çalışmak zorundadır.

v  Resmi kurumların çalışanları arasında ast- üst ilişkisi varken sivil toplum kuruluşlarında birey diğerleriyle dayanışma içindedir ve yardımlaşma ön plandadır. Bir başka deyişle; ast-üst ilişkisi yoktur.

Benzer Yönleri:

v  Sivil toplum kuruluşları da resmi kurumlarda kâr amacı gütmezler.

v  Her ikisi de bireyin sorunlarıyla hem de toplumsal sorunlarla ilgilenirler.

v  İkisinin de amacı topluma hizmet etmektir.

v  Her ikisi de yasal kuruluşlardır.

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top