Türk Adı Ve Türk Devletleri

 Alp Arslan, (Adud ad-Daula Abu Shudscha Muhammed bin Davud Çağrı) Selçuk Türkleri'nin ikinci sultanı (1029 - 15 Aralık, 1072). Alp Arslan, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya son gelişlerini(Türk kavimlerin ilk gelişleri; Anadolu da şimdiye kadar çıkan tablet ve yazıtlara göre M.I.8.000-10.000 yılları arası) ve mücadelesini yöneten askeri komutan ve hükümdardır. Gerçek adı Muhammed olduğu halde daha çok ünvanı olan Alp Arslan adıyla tanınmaktadır.

İlk Çağ


Devlet Kuruluş Tarihi Yıkılış Tarihi Notlar

Büyük Hun İmparatorluğu bayrağı.gif Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö.220 M.Ö.46 東匈奴, M.S. 48’de ikiye bölündü. Doğu Hiung-nu olarak da bilinir.
         
M.S.338 M.S.392 魏 (丁零 Tingling, 16 Krallık dışında)

Avrupa Hun İmparatorluğu.jpg Avrupa Hun İmparatorluğu M.S.374 M.S.496 Avrupa Hun İmparatorluğu olarak da bilinir.

Ak Hun İmparatorluğu bayrağı.jpg Ak Hun İmparatorluğu M.S.390 M.S.577 Eftalitler olarak da bilinir.

Orta Çağ


Devlet Kuruluş Tarihi Yıkılış Tarihi Notlar

Göktürk Kağanlığı M.S.552 M.S.582 前突厥 Birinci Göktürk de denir.

Doğu Göktürk Kağanlığı M.S.583 M.S.630 東突厥

Batı Göktürk Kağanlığı M.S.583 M.S.657 西突厥

Toharistan Yabguluğu M.S.630 M.S.700 Göktürklere tabi bir boydu

Hazar İmparatorluğu M.S.630 M.S.965 可薩 Batı Göktürk

İkinci Doğu Göktürk Kağanlığı M.S.681 M.S.744 後突厥 ya da Kutluklar

Türgişler M.S.717 M.S.766 突騎施 Batı Göktürk Kağanlığının "On Ok"'dan

Uygur Kağanlığı M.S.744 M.S.840 回紇, 烏護, 烏紇, 韋紇, 回鶻

Karluklar M.S.766 M.S.840 葛羅祿 (M.S.665-680 arası da bağımsız yaşadılar)

İslamiyet Sonrası Dönem


Devlet Tarih Notlar

Karahanlı Devleti 840-1042 Karluklar ile Uygur Kağanlığı'nın kalıntısı. Türk tarihinde İslamiyeti kabul eden ilk devlet.

Peçenekler 860-1091

Kıpçaklar 9-13.asır ya da Kumanlar

Şirvanşahlar 861-1538 Bugünkü Azerbaycan'da.

Kansu Uygur Krallığı 905-1226 甘州回鶻 Bugünkü Sarı Uygurların kökeni.

Karahoca Uygur Krallığı 911-1368 高昌回鶻 (Bugünkü Doğu Türkistan)

Salariler 941-981 Bugünkü Azerbaycan'da.

Revvadiler 981-1040 Bugünkü Azerbaycan'da.

Oğuz Yabguluğu 950-1040

Gazne Devleti 962-1187 Samaniler'in memlûklerinden.

Büyük Selçuklu Devleti 1037-1194 Selçuklular

Doğu Karahanlılar 1042-1211

Batı Karahanlılar 1042-1212

Suriye Selçukluları 1092-1117 Melikşah'ın kardeşi Tutuş'un hükümdarlığı

Anadolu Selçukluları 1092-1243 Selçuklular Rum Selçukluları olarak bilinir.

Kirman Selçukluları 1092-1230 Alparslan'ın kardeşi Kavurd Bey'in sülalesi / Kaşkaylar ve Hamselerin kökeni.
BlackFlag.svg Harezmşahlar Devleti 1097-1231 Selçuklular'ın Memlûklerinden Anuş Tegin tarafından kurulan devlet

Böriler 1117-1154 ya da Suriye Atabeyliği

Zengiler 1127-1259 Musul, Halep Atabeylikleri

İl-Denizliler 1146-1225 ya da Azerbaycan Atabeyliği

Erbil Beyliği 1146-1232 ya da Erbil Beyliği

Salgurlular 1147-1284 ya da Fars Atabeyliği

Irak Selçukluları 1157-1194 Sencer'in ölümünden sonra Irak-ı Arap ve Irak-ı Acem (Batı İran)'ı yöneten Büyük Seçlukluların kalıntısı.

Köle Hanedanı 1206-1290 Delhi Sultanlığı (1206-1526)

Karluk Devleti 1212-1300 Karahanlıların devamı.

I. Dönem Anadolu Beylikleri


Devlet Tarih Notlar

Mengüçlü Beyliği 1072-1277

Çaka Beyliği 1081-1098

Dilmaçoğulları Beyliği 1085-1192

Çubukoğulları Beyliği 1085-1092

Danişmendli Beyliği 1092-1202

Saltuklu Beyliği 1092-1202

İnaloğulları Beyliği 1098-1183

Ahlatşahlar Beyliği 1100-1207

Artuklular 1102-1408

Çobanoğulları 1227-1309

Moğol İstilası Sonrası Dönem


Devlet Tarih Notlar
Sultanate of mamlucks flag.png Bahri Hanedanı 1250-1389 Memlûk Sultanlığı, Burci Hanedanı ise Çerkes memlûklerinden.

Haleci Hanedanı 1290-1321 Delhi Sultanlığı (1206-1526)
Armoiries Wallaquie XIV.png
Basarab Hanedanı 1310-1627 Eflak Prensliği'nin Kıpçak = Kuman kökenli hanedanı.

Tuğluk Hanedanı 1321-1398 Delhi Sultanlığı (1206-1290)
Flag of Ak Koyunlu.svg Akkoyunlular 1350-1507
Karakoyunlular devleti.PNG Karakoyunlular 1380-1469
Timurid.svg Timur İmparatorluğu 1370-1507 Çağatay Hanlığı'na bağlı olup Türklerden Barlas boyu.
Flag of Shah Tahmasp I.svg Safeviler 1502-1736
Babür Devleti bayrağı.jpg Babür İmparatorluğu 1526-1858
Nadir Shah Flag.png Afşar Hanedanı 1736-1802 Türkmenler

Bakü Hanlığı 1747-1806 Azerbaycan’da.
Flag of Persia (1910).svg Kaçar Hanedanı 1781-1925 Türkmenler

II. Dönem Anadolu Beylikleri


Devlet Tarih Notlar
Karamanid Dynasty flag.svg Karamanoğulları 1256-1483

İnançoğulları Beyliği 1261-1368

Sâhipataoğulları Beyliği 1275-1342

Pervaneoğulları Beyliği 1277-1322

Tacettinoğulları Beyliği 1303-1415

Alaiye Beyliği 1293-1421

Eşrefoğulları 1280-1326

Menteşeoğulları Beyliği 1280-1424

Dobruca Beyliği 1281-1299 Dobruca (bugünkü Bulgaristan ve Romanya)'da.
Flag of Karesi.svg Karesioğulları 1297-1360
Candar.png Candaroğulları Beyliği 1299-1462
Flag of the Ottoman Empire.svg Osmanlı Devleti 1299-1922 Kayı Boy Beyliği olarak Türkiye Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı, 1299'da istiklaline kavuştu. Tarihteki en büyük Türk-İslam devletidir.

Germiyanoğulları Beyliği 1300-1423

Hamitoğulları Beyliği 1301-1423

Saruhanoğulları 1302-1410

Aydınoğulları 1308-1426

Tekeoğulları 1321-1390

Dulkadiroğulları 1339-1521

Ramazanoğulları 1325-1608

Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti 1381-1398

-- Eski dönemlerde kullanılan Osmanlı bayrakları sırasıyla:
Kayihan Khanate flag.svg --> -->Flag of the Ottoman Sultanate (1299-1453).svg-->Flag of the Ottoman Empire (1453-1844).svg-->Ottoman Empire1517-1844.svg-->Ottoman1798.svg-->Flag of the Ottoman Empire.svg

Eski Cumhuriyetler


Devlet Tarih Notlar

Aras Cumhuriyeti 1918 Bugünkü Nahcivan topraklarında kurulan kısa süreli bir hükümet.
Flag of the South West Caucasian Republic.svg Güneybatı Kafkas Geçici Milli Hükûmeti 1918-1919 ya da Kars Cumhuriyeti
Flag of TRWT.svg Batı Trakya Bağımsız Hükûmeti 31 Ağustos 1913 - 29 Ekim 1913 Batı Trakya Türk Cumhuriyeti
Bandera de Kokand.svg Türkistan Milli Devleti 1917-1918
Flag of the Alash Autonomy.svg Alaş Orda 1917-1920
Flag of Idel-Ural State.svg İdil Ural Devleti 1918-1919
Flag of Azerbaijan 1918.svg Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 1918 - 1920
Flag of Azadistan.gif Azadistan 1919-1920
Flag of the Bukharan People's Soviet Republic.svg Buhara Sovyet Halk Cumhuriyeti 1920-1924
Islamic Republic of Eastern Turkestan.gif Doğu Türkistan İslâm Cumhuriyeti 12 Kasım 1932 - 6 Şubat 1934
Flag of Khiva 1920-1923.svg Harezm Sovyet Halk Cumhuriyeti 1920-1925
Flag of the Tuvan People's Republic (1943-1944).svg Tannu Tuva Halk Cumhuriyeti 1921-1944
Hatay flag.svg Hatay Cumhuriyeti 1938-1939
Flag of the Second East Turkestan Republic.svg Doğu Türkistan Cumhuriyeti 12 Kasım 1944 - 20 Ekim 1949
Azerbaijan people's government flag.svg Azerbaycan Milli Hükûmeti 1945
Flag of the Republic of Crimea, 1917-1918.PNG Kırım Halk Cumhuriyeti 1917-1918
Flag of Turkey.svg
Kıbrıs Türk Federe Devleti 1975-1983

Sovyet Dönemi Cumhuriyetleri

İlk dönem Sovyet ve Özerk Sovyet Cumhuriyetleri


Devlet Tarih Notlar
Turkestan ASSR 1919.gif Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1918-1924 Bugünkü Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan topraklarını kapsar. Harezm Sovyet Halk Cumhuriyeti ve Buhara Sovyet Halk Cumhuriyeti toprakları üzerinde kurulmuştur.

Tatar-Başkurt Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1919-1921 Bugünkü Tataristan'ı ve Başkurdistan'ı kapsar.

Kırgızistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1920-1925 Bugünkü Kazakistan'ı kapsar. Kırgızistan ÖSSC daha sonra Kazakistan ÖSSC adını almıştır. 1920 öncesi, bugünkü Kazakistan toprakları üzerinde Türkistan Genel Valiliği kurulmuştu.

Sovyet Cumhuriyetleri


Devlet Tarih Notlar
Flag of Azerbaijan SSR.svg Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1922-1991 Öncesi statüsü:
-Transkafkasya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti 1922-1936

Bağımsız Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 1922'de Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adı altında 1922 yılında Transkafkasya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti üyesi oldu.

Flag of Kazakh SSR.svg Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1936-1991 Önceki statüsü:
-Türkistan Genel Valiliği 1729-1920
-Kırgızistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1920-1925
-Kazakistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1925-1936
Flag of Kyrgyz SSR.svg Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1936-1991 Önceki statüsü:
-Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1918-1924
-Kara-Kırgız Özerk Oblastı 1924-1926

-Kırgızistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1926-1936

Flag of Uzbek SSR.svg Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1924-1991 Önceki statüsü:
-Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1918-1924
Flag of Turkmen SSR.svg Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1925-1991 Önceki statüsü:
-Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1918-1924
Flag of Tatar ASSR (1954).svg Tataristan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1990 Önceki statüsü:
-Tatar-Başkurt Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1919-1921
-Tataristan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1921-1990

Özerk Sovyet Cumhuriyetleri


Devlet Tarih Notlar
Flag of Chuvash ASSR.svg Çuvaşistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1925-1991 Önceki statüsü:
-Çuvaş Özerk Oblastı 1919-1925
Yakut ASSR flag 1982.PNG Yakutistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1921-1990
Flag of Dagestan ASSR.svg Dağıstan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1921-1991 Halkın bir kısmı Türki idi. Dağıstan Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti'nin Rusya'ya katılmasıyla özerk sovyet cumhuriyete dönüştürüldü.
NakhichevanASSRFlag1937.svg Nahçıvan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1924-1991
Flag of the Crimean ASSR, 1938.png Kırım Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1920-1945 1945'te oblast oldu daha sonra Ukrayna'ya bağlanarak tekrar, ÖSSC statüsü aldı.
Vlag van Karakalpakië 1952.gif Karakalpak Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1932-1992 Önceki statüsü
-Karakalpak Özerk Oblastı 1919-1932.
Flag of Kabarda-Balkaria ASSR 1978.svg Kabardin-Balkar Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1936-1944 Önceki Statüsü:
-Kafkasya Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1920-1924
-Kabardino-Balkar Özerk Oblastı 1924-1936
1944 ile 1957 arası Kabardin ÖSSC olarak adı değiştirildi, 1957'de tekrar Kabardino-Balkar ÖSSC adını aldı.
Tuva ASSR flag 1978-1992.PNG Tuva Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1961-1991 Önceki statüsü:
-Tuva Özerk Oblastı 1944-1961
SSCB'ye katılan Tuva Halk Cumhuriyeti özerk oblast statüsü almıştı.

Karaçay-Çerkez Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1990-1991 Önceki statüsü:
-Kafkasya Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1920-1924
-Karaçay-Çerkez Özerk Oblastı 1924-1926
Özerk Oblastın Tekrar kuruluşu: 1957-1991.

Dağlık-Altay Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1990-1991 Önceki statüsü:
-Dağlık-Altay Özerk Oblastı 1922-1991
Oyrot Özerk Oblastı adıyla kuruldu ve 1948'de Dağlık-Altay olarak değiştirildi.

Hakas Özerk Oblastı 1990-1991 Hakas vilayeti, özerk oblast statüsünü 1990'da aldı.

Çağdaş Cumhuriyetler


Devlet Tarih Notlar
Flag of Turkey.svg Türkiye Cumhuriyeti 1923-....
Flag of the Turkish Republic of Northern Cyprus.svg Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti De facto 1983-....
Flag of Azerbaijan.svg Azerbaycan 1991-....
Flag of Kazakhstan.svg Kazakistan 1991-....
Flag of Kyrgyzstan.svg Kırgızistan 1991-....
Flag of Uzbekistan.svg Özbekistan 1991-....
  • Flag of Meskhetian Turks.PNG Başta Özbekistan olmak üzere Orta Asya'ya yayılmış olan Ahıskalıların kullandıkları gayriresmi bayrağı
Flag of Turkmenistan.svg Türkmenistan 1991-....

Çağdaş Özerk Cumhuriyetler


Devlet Tarih Notlar
Flag of the People's Republic of China.svg Sincan Uygur Özerk Bölgesi 1955-....
Flag of Altai Republic.svg Altay 1991-....
Balkarya.gif Balkar 1991-....
Flag of Bashkortostan.svg Başkurdistan 1991-....
Flag of Chuvashia.svg Çuvaşistan 1991-....
Flag of Dagestan.svg Dağıstan 1991-.... Halkın yaklaşık %25'ini Türki halklar olan Kumuklar, Azeriler ve Nogaylar teşkil eder. Kafkasya Avarları'nın kökeni tartışmalıdır.
  • Dağıstanda Nogayların kullandıkları asıl bayrak.
  • Flag of the Kumukh people.png Dağıstanda Kumıkların kullandıkları gayriresmi bayrağı.
Flag of Gagauzia.svg Gagavuzya 1991-....
Flag of Crimea.svg Kırım Özerk Cumhuriyeti 1991-....
Flag of Khakassia.svg Hakasya 1991-....
Flag of Karachay-Cherkessia.svg Karaçay 1991-....
Flag of Karakalpakstan.svg Karakalpakistan 1991-....
Flag of Azerbaijan.svg Nahçıvan 1991-....
Flag of Tatarstan.svg Tataristan 1991-....
Flag of Tuva.svg Tuva 1991-....
Flag of Sakha.svg Yakutistan

1991-....

 

 

kaynak için tıklayın
Türklerin Anayurdu ve Anayurdun Sınırları

Türklerin anayurdu Orta Asya’dır. Orta Asya, verimli topraklara ve yeraltı zenginliklerine sahip Batı ve Doğu Türkistan’dan ibaret olup; Asya kıtasının ortasını kaplamaktadır.

Türkler, doğuda Kadırgan Dağlan’ndan, güneyde Karanlık Dağlar, Karakurum Dağlan, Pamir Yaylası, Hindukuş Dağlan; batıda Hazar Denizi, itil (Volga) Nehri Havzası; kuzeyde Altay Dağlan, Sayan Dağlan ve Baykal Gölü Havzası’na ulaşan bu geniş bölgede yaşıyorlardı. Bu geniş bölgeye yerleşen, yüksek kültür ve medeniyete sahip Türklerin adına izafeten Türkistan veya Türkeli denilmektedir.

Türkistan’ı, kuzeydoğu güneybatı yönünde uzanan Tarbagatay Dağları, Ala Dağlar ve Tanrı Dağları’nm batıda ulaştığı dağlık bölge, Doğu Türkistan ve Batı Türkistan olmak üzere ikiye böler. Tanrı Dağlan ile Altay Dağlan arasında Çungarya Havzası yer alır. Balkaş Gölü’ne ulaşan ili Irmağı Vadisi, Doğu ve Batı Türkistan arasında bir tabii geçit durumundadır.

Kültür, toplumların gelişme süreci içinde oluşturdukları bütün maddî ve manevî değerlerin, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür. Uygarlık (medeniyet) ise insanlığa mal olmuş; bütün insanlık tarafından beğenilen ve benimsenen ortak değerlerdir. İslâm medeniyetini buna örnek gösterebiliriz.
Kaynak : yorumla.net - Ana Yurtta Kurulan İlk uygarlıklar Kültür millîdir. Uygarlık ise insanlığın ortak malıdır. Bir kültürün oluşmasında içinde yaşanılan coğrafyanın özellikleri, insanların ihtiyaçları ve doğa ile ilişkileri önemli birer etkendir. Bu etkileri Orta Asya ve İlk Çağ kültürlerinde görebiliriz. Orta Asya'da yapılan kazılarda M. Ö. 5000 yıllarına kadar uzanan kültürlere rastlanmış ve bu bölgede kurulan Büyük Hun Devleti (Asya Hunları) de bu kültürlerden etkilenmiştir. Zamanla gelişen Orta Asya kültürü, Orta Çağ Avrupa'sına ve İslâm dünyasına ışık tutmuştur.

Orta Asya'da kurulan ilk uygarlıkların tarihi M. Ö. V. bin yıllarına kadar uzanmaktadır. Arkeolojik kazılar sonucu Orta Asya'da, Yontma Taş Devrine kadar uzanan gelişmiş uygarlıklar meydana çıkarılmıştır.
Orta Asya'da, ortak yanları olmakla beraber birbirinden az çok farklı uygarlıkların birbirini izlediğini, biri biterken hemen bir yenisinin başladığını görmekteyiz. Bu uygarlıkların geride kalan kalıntıları, daha sonra bu topraklarda kurulacak olan Büyük Hun Devleti'ni, birçok yönden etkiledi. Orta Asya'da yüzyıllar boyunca gelişen bu uygarlıklar, gelecekte Orta Çağ Avrupa sanatı ve daha sonra da İslâm uygarlığı üzerinde etkili olmuştur.

M.Ö
318:  Hunlarla Çinliler arasındaki Kuzey Şansi Savaşı.
220:  Büyük Hun Devleti'nin kuruluşu.
214:  Çin Seddi'nin yapımının tamamlanması.
209:  Mete'nin Hun Devleti'nin başına geçmesi.
174:  Mete'nin vefatı.
60:   İpek Yolu'nun Çin denetimine girmesi.
58:  Hun İmparatorluğu'nun Doğu ve Batı Hunları olarak ikiye ayrılması.
36:  Batı Hun Devleti'nin yıkılması.
18:  Doğu Hunlarının yeniden güçlenmeleri ve bağımsızlıklarını kazanması.


M.S
48:  Hun İmparatorluğu'nun, Kuzey ve Güney Hunları olarak ayrılması.
150:  Kuzey Hun Devleti'nin yıkılması.
216:  Güney Hun Devleti'nin Çin tarafından ortasan kaldırılması.

224:  Sasani Devleti'nin kurulması.
313:  Hristiyanlığın Roma'da serbest bir din olarak kabul edilmesi.
375:  Kavimler Göçü.
395:  Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması.
434:  Attila'nın Avrupa Hun Devleti'nin başına geçmesi.
447:  Attila'nın Doğu Roma Seferi.
451:  Attila'nın Batı Roma (Galya) seferi.
452:  Attila'nın İtalya Seferi.
453:  Attila'nın vefatı.
476:  Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması.

552:  Göktürk Devleti'nin kurulması.

557:  Akhunlar Devleti'nin yıkılması.
582:  Göktürk İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması.
630:   Doğu Göktürklerin Çin egemenliği altına girmeleri
681:  İkinci Göktürk Devletinin kuruluşu.
732:  Puvatya Savaşı.
744:  İkinci Göktürk Devleti'nin yıkılışı. Uygur Devleti'nin kuruluşu.
751:  Talas Savaşı.
805:  Frankların, Avar Devleti'ne son vermeleri.
840:  Uygur Devleti'nin yıkılışı. Kırgızların devlet kurmaları. Karahanlar Devleti'nin kuruluşu.
868:  Tolunoğulları Devleti'nin kuruluşu.
875:  Samanoğulları Devleti'nin kuruluşu.
905:  Tolunoğulları Devleti'nin yıkılışı.

935:  Ihşidiler Devleti'nin kuruluşu.
963:  Gazneliler Devleti'nin kuruluşu.
969:  Ihşidiler Devleti'nin yıkılışı.
999:  Samanoğulları Devleti'nin yıkılışı.
1007: Selçuk Bey'in vefatı.

1015:  Çağrı Beyin Anadoluya gelmesi.
1040:  Dandanakan Savaşı. Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşu.

1048:  Pasinler Savaşı.
1055:  Tuğrul Beyin Bağdat'a girmesi.
1063:  Tuğrul Beyin vefetı.

1067:  Alp Arslan'ın Türkistan Seferi.
1071:  Malazgirt Savaşı.
1072:  Alp Arslan'ın vefatı. Melikşah'ın hükümdar olması.
1075:  Süleyman Şahın İznik'i alması.
1077:  Türkiye Selçukluları Devleti'nin kurulması.
1086:  Süleyman Şahın vefatı.

1092:   Melikşah'ın vefatı. I. Kılıç Arslan'ın hükümdar olması.
1096:   I. Haçlı seferinin başlaması.
1107:   I. Kılıç Arslan'ın vefatı.
1144:   Musul Atabeyinin Urfa'yı Haçlılardan geri alması.
1147:  II. Haçlı Seferi.
1157:  Sencer'in vefetı. Büyük Selçuklu Devleti'nin parçalanması.
1171:  Fatımiler Devleti'nin yıkılışı.
1174:  Eyyubiler Devleti'nin kurulması.

1189:  III. Haçlı Seferi.
1201:  Saltuklular Beyliği'nin sona ermesi.
1204:  IV. Haçlı Seferi. İstanbul'da Latin Krallığı'nın kurulması.
1206:  Delhi Türk Sultanlığı'nın kurulması.

1207:  Cengiz Hanın Moğol İmparatorluğu'nun kurması.
1212:  Karahanlılar Devleti'nin yıkılışı.

1227:  Cengiz Hanın vefatı.
1230:  Yassıçimen Savaşı.
1231:  Celaleddin Harzemşah'ın vefatı.

1237:  I. Alaeddin Keykubad'ın vefatı.
1243:  Kösedağ Savaşı.
1246:  II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in vefatı.

1277:  Baybars'ın Anadolu'ya gelmesi. Karamanoğlu Mehmet Beyin Türkçeyi resmi dil ilan etmesi.
1299:  Osmanlı Devleti'nin kuruluşu.
1308:  II. Mesut'un vefatı ve Türkiye Selçukluları Devleti'nin sona ermesi.
1326:  Bursa'nın Fethi. Bursa'da ilk Osmanlı sarayının yapılması.
1336:  İlhanlı Devleti'nin yıkılması.

1369:  Timur'un Emir ilan edilmesi.
1402:  Ankara Savaşı.
1403:  Yıldırım Bayezıd'ın ölümü.
1403:  Akkoyunlu Devleti'nin kuruluşu.
1413:  Çelebi Mehmet'in Osmanlı Devleti'ni yeniden bir yönetim altına toplaması.
1416:  Venediklilerle ilk Deniz Savaşı.
1428:  Şeybaniler Devleti'nin kurulması.
1451:  II. Mehmet'in padişah olması.
1453:  İstanbul'un fethi.
1456:  Kazak Hanlığı'nın  kurulması.
1459:  Sırbistan'ın fethi.
1460:  Mora'nın fethi. İsfendiyaroğulları Beyliği'ne son verilmesi.
1461:  Trabzon'un Fethi.
1469:  Karakoyunlular Devleti'nin yıkılışı.
1473:  Otlukbeli Savaşı.
1476: Boğdan'ın Osmanlı Devleti'ne Bağlanması.
1502:  Akkoyunkular Devleti'nin yıkılışı.
1507:  Timur Devleti'nin sona ermesi.
1512:  Yavuz Sultan Selim'in tahta çıkışı.
1514:  Çaldıran Savaşı.
1516:  Mercidabık Savaşı.

1517:  Ridaniye Savaşı. Memlük Devleti'nin sona ermesi. Halifeliğin Osmanlılara geçmesi.
1520:  Kanuni Sultan Süleyman'ın padişah olması.
1522:  Rodos'un fethi.
1538:  Preveze Deniz Zaferi.
1541:  Macaristan'ın Osmanlı Topraklarına katılması.
1559:  Şehzade Bayezid ve II. Selim'in konya ovasındaki savaşı
1566:  Kanuni Sultan Süleyman'nın Zigetvar seferi ve vefatı.
1571:  Kıbrıs'ın Fethi ve İnebahtı Deniz Savaşı.
1575:  Lehistan'ın Osmanlı himayesine alınması.
1577:  Osmanlı-İran Savaşlarının başlaması
1569:  Osmanlı hakimiyetinin Uzak Doğuya yayılması. Sumatra seferi.
1579:  Sokullu Mehmet Paşanın vefatı.
1596:  Eğri Kalesi'nin alınması, Hoçova Savaşı, Kanije'nin Fethi.
1606:  Zitvatorok Antlaşması.
1633:  Kahvehanelerin kapatılması ve tütün yasağı.
1639:  Kasr-ı Şirin Antlaşması.
1651:  Kösem Sultan'ın öldürülmesi.
1669:  Girit'in Fethi.
1683:  II. Viyana Kuşatması.

1700:  İstanbul Antlaşması.

1691:  Salenkamen savaşı.
1711:  Prut Savaşı ve Antlaşması.
1716:  Nemçe seferinin açılması.
1718: Pasarofca Antlaşması.
1724:  Erivan'ın fethi.
1727:  İstanbul'da ilk Türk Matbaası'nın açılması.
1730:  Patrona Halil İsyanı, Lale Devri'nin sona ermesi.
1736:  Osmanlı-Rus Osmanlı-Avusturya Savaşlarının başlaması.
1739:  Belgrad Antlaşması.
1740:  Fransa ile kapitülayonların yenilmesi.
1744:  Nadir Şah'ın Kars muhasarası.
1768:  Osmanlı-Rus Savaşının başlaması.
1470:  Çeşme'de Osmanlı donanmasının Ruslar tarafından yakılması.
1774:  Küçük Kaynarca Antlaşması.

1792:  Yaş Antlaşması.
1881:  Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumu.
1804:  Sırp İsyanı. Napolyon'un kendini imparator ilan etmesi.
1806:  Osmanlı-Rus Savaşı.
1812:  Bükreş Antlaşması.
1815:  Viyana Kongresi.
1821:  Yunan Mora İsyanı'nın başlaması.
1826:  Yeniçeri Ocağı'nın kapatıması.
1827:  Türkiye'de " Buğ gemisi" diye adlandırılan ilk buharlı geminin
çalışmaya başlaması.

1829:  Edirne Antlaşması, Yunan Devleti'nin kurulması.
1839:  Nizip Savaşı, II. Mahmut'un vefatı, Tanzimat Fermanı'nın ilanı

1840:  Londra Antlaşması.
1854:  Kırım Savaşı, Silistre müdafası.
1855:  Türk ordusunun Kerç bağazına asker çıkarması.
1856:  Paris Antlaşması, Islahat Fermanı'nın ilanı.
1867:  Sultan Aziz'in Avrupa seyahatine hareketi.
1878:  Ayestefanos ve Berlin Antlaşmaları.
1881:  Tunus'un Fransızlar tarafından işgali.
1882:  Mısır'ın İngilizler tarafından işgali. Düyun-u Umumiye idaresi'nin kurulması.
1897:  Osmanlı-Yunan Savaşı.
1908:  İkinci Meşrutiyet'in ilanı. Girit'in Osmanlı devletinden ayrılması.
1909:  31 Mart Olayı, II. Abdülhamit'in tahtan indirilmesi.
1911:  Trablusgarp Savaşı.
1912:  Uşi Antlaşması, Balkan Savaşı'nın başlaması.
1913:  Balkan Savaşı'nın sona ermesi.
1914:  Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması.
1915:  Çanakkale Cephesi'nin açılması, Çanakkale Deniz Zaferi, Anafartalar Savaşı.
1917:  Rusya'da ihtilal çıkması.
1917:  Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi, Mondros Ateşkes Antlaşması.
1919:  15 Mayıs İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali.
1919:  19 Mayıs Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması. 22 Haziran Amasya Genelgesi
23 Temmuz- 5 Ağustos Erzurum Kongresi  4-11 Eylül Sivas Kongresi
1920:  10 Ağustos Sevr Antlaşması'nıb imzalanması.
1921:  Yeni Türk Devletinin ilk Anayasası. Birinci İnönü Muharebesi. Londra Konferansı
İkinci İnönü Muharebesi. Eskişehir ve Kütahya Muharebeleri. İstiklal Marşımızın
Kabulü.Sakarya Meydan Muharebesi. Kars Antlaşması. Ankara Antlaşması.
1922:  Saltanatın kaldırılması.
1923:  Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kurması.

Tabgaç'lar Asya Hun'larının bir kısmıdır.TABGAÇ'' deyimi eski Türkçe de ''ulu, saygıdeğer'' manalarına gelmektedir.

Çinlilerin TOPA dedikleri Tabgaç'lar 4.yy. sonlarına doğru Kuzey Çin'de güçlü bir siyasi kuruluş meydana getirdiler. Bu Türk Devletinde tebaa olarak Mogol'lar, Tunguz'lar ve Çinli halk da geniş ölçüde yer alırdı.

TABGAÇ DEVLETİNİN KURULUŞU VE GELİŞMESİ

Tabgaçlar önce Kuzey Şansi'de Tai şehri başkent olmak üzere küçük 1.Topa Devletini kurdular (338-376). İlk hükümdarları ŞAMO HAN idi. Çevrelerindeki küçük Hun Devletleriyle ve Sienpi kütleleriyle mücadeleye giriştiler. Nihayet 16 kadar küçük hükümeti idareleri altına alarak büyük bir devlet haline geldiler.(386)

Doğu Çin'deki verimli toprakları ele geçirdikten sonra,siyasi nüfuzlarını Pekin yakınlarına ve Huang-Ho nehri dirseğine kadar genişlettiler. Fakat kuzeyde Juan-Juan'ların çok kuvvetli oluşundan dolayı genişleme imkanı bulamadılar. Moğol asıllı olan Juan-Juan devleti Sienpi'lerin mirasçısı olarak 4.yy. sonlarından itibaren kudretli bir siyasi kuruluş haline gelmişti. Tabgaç ,Juan-Juan çatışması ,bazan çok şiddetli olarak 150 yıl kadar sürdü.

TAO (TAİ-VU) DEVRİ

İmp.Tao devrinde (424-452) Tabgaç devleti en parlak dönemini yaşadı. Tao, bütün kuzey Çin'i tek idare altında birleştirdi. Ayrıca 2.Tsin Devletini kendine bağladı. Hun Hia hükümdarlığını aldı, Juan-juan'ları yendi. Moğolistan'ın bir kısmını istila etti. İç Asya'daki Vusun , Yüepan ülkelerini , Kuça, Kaşgar, Karaşar, Turfan başta olmak üzere 30 kadar şehir devletçiğini kendisine bağladı ve Kansu'daki Hun Devletini ortadan kaldırdı.

Böylece ünlü İpek yolu tekrar Türk hakimiyeti altına girdi. 450 yılında güneyde Yangçe ırmağına ulaşan Tao, Çin askerinin taydan, dişi inekten farksız olduğunu söylüyordu. Kendisi ise ''BÖRÜ'' (kurt) lakabını taşıyordu. İmp. merkezini, Türk hayat şartlarına uyan bozkır bölgesinde tutuyordu.

TÜRKLER VE BUDİZM

O sıralarda Budizm dini Çin'de yayılmaya başlamıştı. Tao Budizmin Türkler arasında yayılmasını şiddetle önlemeye çalıştı. Tapınaklarda ayinler dışında din propagandasını yasaklamakla işe başladı. Bu suretle Türk bünyesinin ve seciyesinin bozulmasını önlemek istedi. Tao'nun bu tutumunun doğruluk ve değeri çok sonra anlaşılacaktı.

Tao'dan sonra Tabgaç hükümdarı olan KAO-ÇUNG ve 1.HONG zamanlarında İç Asya da devlete bağlanan şehir hükümetlerinin sayısı 50 ye çıktı. Juan-Juan'lar bir kez daha mağlup edilip Güney Çin devletinin bazı bölgeleri ele geçti.

YABANCI KÜLTÜRÜN YAYILMASI VE SOYSUZLAŞMA

Bu büyük askeri başarılara rağmen, Kao-Çung ve 1. Hong Budizm'e karşı kayıtsız kaldılar. Tao'nun aldığı tedbirin önemi farkedilmedi, yasak kararı gevşetildi. Hatta zamanla Budizm korunmaya bile başlandı. Böylece bu yeni din gittikçe yayılmaya başlandı. 479'da yalnızca başkentte 100'den fazla Budist tapınağı ve 2000 den fazla rahip bulunuyordu.

Devletin eski gücü, 2.imp.Hong (471-479) zamanında gittikçe azaldı. Kuça ve etrafı Juan-Juan devleti tarafından işgal edildi. Başkent, bozkır bölgesinden eski Çin merkezi Lo-Yang'a taşındı. Türk töresinin ihmali ve soysuzlaşmanın hızlanması 495'te son noktasına ulaştı. Türk örf ve gelenekleri, giyim tarzı, Tabgaç dili yazışmalarda Türkçe deyimlerin kullanılması yasaklandı.

Bu tutum karşısında halk büyük isyanlar başlattılarsa da bunlar bastırılmıştır.

TABGAÇ DEVLETİNİN YIKILMASI

Tabgaç hükümdarları Budizme büyük yakınlık göstermişlerdi. O kadarki yabancı Devletlerdeki dindaşlarıyla bile ilgilendiler.

Neticede Tabgaç Devleti, Türk atalarının askeri vasfını gittikçe kaybetti. Yeni bölge ve yerli Çin halkı da iktisadi ve sosyal değişmelere sebep oluyordu. Devletin gücü nerdeyse bitmişti.

Tabgaç Devleti 534'te doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı. Kısa zaman sonra her iki devletin toprakları Çin hanedanlarının eline geçti.

'''

Top