Türkiye Selçuklu Sonrası Kurulan Türk Beylikleri

 •  Karamanoğulları (1256-1487)

Karaman Bey tarafından Konya ve Karaman çevresinde kuruldu. En güçlübeyliklerden biridir. Anadolu’da ilk defa Türkçe’yi resmi dil olarak Karamanoğulları kullandılar.Karamaoğlu Mehmet Bey Türkçeyi resmi dil ilan etmiştir. Osmanlı Devleti ile mücadele eden Karamanoğulları, 1487 yılında tamamen Osmanlı hakimiyetine girdi. Kendini Selçuklu Devletinin mirasçısı olarak gören Karamanoğulları, Osmanlının Anadolu’da oluşturmaya çalıştığı Türk Birliğinin en çok zorlaştıran beyliktir.

Geniş bilgi için tıklayın

 •  Karesioğulları (1304-1360)

Karesi Bey tarafından Balıkesir ve Çanakkale çevresinde kurulan beylik Orhan Bey zamanında Osmanlı’ya katıldı.Donanması olan Karesi beyliği alındıktan sonra Osmanlı Devleti’nin  donanmasının temelini oluşturdu

Geniş bilgi için tıklayın

 •  Germiyanoğulları (1299-1429)

Yakup Bey tarafından kurulan beylik, Kütahya’da kuruldu ve II. Murad zamanında Osmanlı Devleti’ne katıldı (1429). Osmanlı’ya hem çeyiz hem de miras yoluyla topraklarını devretmiştir.

Geniş bilgi için tıklayın

 •  Candaroğulları (1292-1461)

Şemseddin Yaman Candar tarafından kurulan beylik, Fatih Sultan Mehmet zamanında hakimiyetini Osmanlı Devleti’nin hakimiyetine girmiştir (1461).

 •  Cobanoğulları (1227-1309)

Çobanoğulları Beyliği, Kastamonu ve çevresinde hüküm sürmüş Anadolu Beylikleri'nden biridir.Oğuzların Kayı boyundandırlar.Candaroğlu Süleyman Paşa'nın kuvvetleri Kastamonu'yu 1309'da ele geçirdi ve bu beyliğe son verdi.

Geniş bilgi için tıklayın

 •  Hamidoğulları (1300-1423)

Dündar bey tarafından Isparta, Eğirdir’de kurulan beylik, II. Murad döneminde Osmanlı topraklarına katılmıştır (1423). Toprakları Osmanlı tarafından 80.000 altın karşılığı satın alındı.

Geniş bilgi için tıklayın

 •  Menteşeoğulları (1261-1424)

Menteşe Bey tarafından Muğla’da kurulan beylik, II. Murad zamanında Osmanlı topraklarına katılmıştır (1424)

Geniş bilgi için tıklayın 

 • Eşrefoğulları (1280-1326)

Eşrefoğulları Beyliği, 13. yüzyılın sonları ile 14. yüzyılın başlarında hüküm süren Anadolu Türk Beyliklerinden biri.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin sınır beylerinden Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey tarafından 1280 başlarında Beyşehir'de kuruldu. 1326 da yıkıldı.

Geniş bilgi için tıklayın

 •  Dulkadiroğulları (1337-1515)

Beyliğin kurucusu Zeyneddin Karaca Bey olan beylik Maraş-Elbistan çevresinde kurulmuştur. Memlükler ve Osmanlı arasında bulunan Dulkadiroğulları beyliği kendi topraklarına katmak istemişlerdir. Dulkadiroğulları 1515 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Turnadağı savaşıyla Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Geniş bilgi için tıklayın

 •  Saruhanoğulları (1313-1410)

Saruhan Bey tarafından Manisa’da kurulan beylik güçlü bir donanma kurarak Ege adalarına hakimiyet kurmuşlardır. I. Mehmet (Çelebi Mehmet) tarafından hakimiyetlerine son verilmiştir.

Geniş bilgi için tıklayın

 •  Ramazanoğulları (1353-1608)

Ramazan Bey tarafından Adana ve çevresinde kurulan beylik Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır. Memlükler ve Osmanlılar arasında bulunan Ramazanoğulları ve Dulkadiroğulları bu iki devlet arasında sürekli paylaşılmaya çalışılmıştır.

 •  Osmanoğulları (1299-1922)

Osmanoğulları Oğuzların Kayı Boyu’na mensuptur. Osman Bey tarafından Söğüt ve Domaniç çevresinde kurulan Osmanoğulları Beyliği kısa bir sürede hızla büyüyerek dünyanın en güçlü devletlerinden biri haline gelmiştir.

Geniş bilgi için tıklayın

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top