Özbekistan Hakkında Bilgi

Başkenti               : Taşkent
Yönetim şekli        : Cumhuriyet

Resmi dili             : Özbek Türkçesi
Yüzölçümü           : 447,400 km2
Nüfusu                : 30,183,400 (2013)

Milli geliri             : KişiBaşına 4,037  Amerikan Doları

Cumhurbaşkanı    :İslam Kerimov

Para birimi           :Som

Bağımsızlık tarihi  :1 Eylül 1991


Büyük bölümü düzlüklerle kaplıdır. (Kızılkum çölü).En önemli akarsuyu, Aral gölüne dökülen Ceyhun ve Seyhun’dur.

Ülkede karasal iklim hüküm sürer. Bozkırlar, ormanlar ve çöl bitkileri karakteristik bitki örtüsünü oluşturur.

Tarım ve hayvancılık Özbekistan’da önemli ekonomik faaliyetlerdendir. Tütün, buğday mısır, pirinç, sebze ve meyve yetiştirilir.

Önemli yeraltı kaynakları, doğal gaz, petrol, kömür ve altındır. Ülkede daha çok tekstil, makine ve metalürji sanayileri gelişmiştir.

Nüfusun % 70’ini Özbek Türkleri oluşturur. Kazaklar ve Tatarlar ülkedeki azınlık Türk nüfusudur. Taşken, Buhara ve Semerkant Türklerin yoğun olarak yaşadığı şehirlerdir.
Türkmenistan’dan daha çok, ham deri, pamuk ve satın almakta, buna karşılık çeşitli tarımsal ilaçlar ve tekstil ürünleri satmaktayız.

Türkiye'ye yaptığı ihracat (Özbekistan’ın Türkiye’ye sattıkları):

Hububat, yağlı tohum ve meyve, tuz, kükürt,pamuk, mineral yakıt ve yağları, demir-çelik, bakır ve bakırdan eşya, makinalar, mekanik cihazlar.

Türkiye'den yaptığı ithalat (Özbekistan’ın Türkiye’den aldıkları):

Gıda ürünleri, tıbbi cihazlar, elektrikli aletler, ulaşım araçları, elektronik ürünler, inşaat malzemesi, plastik.

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top