Atatürk İlkeleri (5. Sınıf Sosyal Bilgiler)

CUMHURİYETÇİLİK

Cumhuriyet, demokratik bir yönetim şeklidir. Halkın kendi kendini yönetmesi cumhuriyetçiliğin temel amacıdır.Cumhuriyet yönetiminde egemenlik millete aittir. Türk milleti seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kendini yönetir.
Ulusal egemenlik, seçim, ulusal irade, çok partili seçim, seçme ve seçilme hakkı gibi kavramlar bu ilkeyle alakalıdır.

Özellikleri:

 • Devlet başkanı ve millet vekilleri seçimle belirlenir.
 • Ülke, halkın seçtiği vekiller tarafından yönetilir. Yönetimde demokrasi esastır.
 • Vatandaşların hak ve özgürlükleri devlet koruması altına alınmıştır.
 • Devlet işleyişi anaysa ve yasalara göre yapılır.

Cumhuriyetçilik İlkesi Doğrultusunda Gerçekleşen İnkılaplar:

 • Saltanatın kaldırılması
 • TBMM’nin açılması
 • Cumhuriyetin ilan edilmesi
 • Halifeliğin kaldırılması
 • Birden fazla siyasi partinin kurulması
 • Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi
 • Anayasanın hazırlanması

MİLLİYETÇİLİK

Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi ulusal birlik ve beraberliği temel alır. Kaynağını Kurtuluş Savaşı oluşturur. Çünkü milliyetçilik ilkesi Kurtuluş Savaşı kazanılmasında etkin bir rol oynamıştır.

Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi birleştirici ve bütünleştiricidir. Türk ulusuna bağlı olan,kendini Türk sayan herkes Türk milletinin bireyidir. Irkçılığa karşıdır.Atatürk milliyetçiliği, Türk ulusunun bağımsızlığını her şeyin üstünde tutar.Akılcıdır, gerçekçidir.Ortak vatan, dil ve kader birliği kavramları bu ilkeyle ilgilidir.

Özellikleri:

-  Milli birlik ve beraberliği esas alır.

-  Milletini seven herkes ülkesinin kalkınması için çalışmalıdır.

-  Kendisini Türk ulusuna adayan herkes Türk’tür, ilkesini benimser.

Milliyetçilik İlkesi Doğrultusunda Gerçekleşen İnkılaplar:

- Türk Dil Kurumunun açılması

-  Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması

-  Türk Tarih Kurumunun açılması

-  Yeni Türk Devleti’nin kurulması

-  İstiklâl Marşı’nın kabulü

-  Kabotaj Kanunun kabulü

-  Harf İnkılabı

-  Saltanatın kaldırılması

-  Tevhid_i Tedrisat Kanunu

-  TBMM’nin açılması

HALKÇILIK

Halk: Bir ülkede oturan, o ülkeyi bilen,geleceğini o ülkeye bağlamış insanların bütününe halk denilir.Halkçılık, devletin siyasi, ekonomik ve kültürel alandaki hizmetlerin tüm halka yönelik olmasını amaçlayan bir ilkedir. Halkçılık ilkesi,toplumda sınıf ayrımına karşıdır. İşçi, memur,esnaf tüccar yasalar karşısında aynı haklara sahiptir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye ayrıcalık tanınamaz.

Özellikleri:

 • Halk devlet yönetimine katılır.
 • Herkes kanunlar önünde eşit haklara sahiptir.
 • Cumhuriyetçiliğin ve milliyetçiliğin doğal bir sonucudur.

Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Gerçekleşen İnkılaplar:

 • Saltanatın kaldırılıp, cumhuriyet yönetimine geçilmesi.
 • Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi
 • Tekke,zaviye ve türbelerin kaldırılması
 • Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun kabulü
 • Kılık kıyafette değişiklik yapılması
 • Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
 • Aşar vergisinin kaldırılması
 • Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
 • Hastane ve sağlık ocaklarının açılması

LAİKLİK

Laiklik; din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devlet kurumlarının ve kurallarının dini ilkelere değil, akla ve bilime dayandırılmasıdır.

Laiklik ilkesinin kabul edilmesiyle devlet yönetimi akla ve bilime dayandırılmıştır. Bu ilke doğrultusunda hukuk siteminde, eğitim siteminde,sosyal yaşamda akılcı ve bilimsel değişiklikler yapılmıştır.Türk toplumunun çağdaşlaşma yolu açılmıştır.

Özellikleri:

-  Devlet yönetiminde din ve devlet işleri birbirinden ayrı tutulur.

-  Akla ve bilime önem verilir, yasalar din kurallarına dayandırılamaz.

-  Düşünce ve inanca saygı esastır. Herkesin inanç özgürlüğü vardır.

-  Laiklik İlkesi Doğrultusunda Gerçekleşen İnkılaplar:
Saltanatın kaldırılması

-  Halifeliğin kaldırılması

-  Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi

-  Medreselerin kapatılması

-  Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

-  Diyanet Din işleri Başkanlığı’nın kurulması

-  Anayasadan “Devletin dini İslâm’dır”maddesinin kaldırılması

-  Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
Dikkat! 1937’de laiklik ilkesi anayasaya girmiştir.

DEVLETÇİLİK

Devletin ekonomik hayatın içinde yer almasıdır. Yani gerektiğinde fabrika ve şirket kurup işletmesidir. Bu ilke ekonomiyle ilgilidir.Devletçilik ilkesi, büyük sermaye gerektiren ağır sanayi işletmelerinin kurulması amacıyla uygulamaya konmuştur.Bu sayede demir çelik, dokuma, cam ve şeker dalları kısa sürede kurulmuştur.

Devletçilik ilkesi, ekonomik kalkınmanın yanında sosyal ve kültürel kalkınmayı da amaçlar.

Özellikleri:

 • Devletin ekonomik, sosyal ve kültürel alanda kalkınmasını amaçlamıştır.
 • Vatandaşların özel iş yerleri kurmalarını destekler ve örnek olur.
 • Devlet, ülkedeki ekonomik kaynakları belirler ve işletir.

Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Gerçekleşen İnkılaplar:

 • İzmir İktisat Kongresi’nin yapılması.
 • Sümerbank ve Etibank gibi devlet bankalarının kurulması
 • Karabük Demir-Çelik Fabrikasının devlet tarafından kurulması
 • Tarımda modern yöntemlerin uygulanması
 • Maden Tetkik Arama Enstitüsünün açılması
 • Kabotaj Kanunu’nun kabulü
 • Demir yollarının devletleştirilmesi

İNKILAPÇILIK

İnkılap: Eskimiş, çağdışı kalmış bir toplum ve devlet düzeninin daha iyi bir duruma getirilmesi için yapılan köklü değişikliklerdir.

İnkılapçılık ilkesi; Türk toplumunun sürekli gelişmeye, yenileşmeye açık olmasını sağlamıştır.

İnkılapçılık ilkesi sürekli yeniyi, iyiyi, güzeli esas almıştır.

Özellikleri:

-  Kurumların sürekli yenilenmesi, çağa ayak uydurması anlamına gelir.

-  Gelişmesi durmuş olan bütün kurum ve kuruluşları kaldırıp yerine daha yeni ve daha çağdaş olanını getirir.

-  Bütün yenilikler bu ilke doğrultusunda yapılmıştır.

NOT;Gerçekleştirilen bütün inkılaplar bu ilkenin uygulama örnekleridir.

                  

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Yorumlar   

# ziyaretçi 18-11-2017 12:10
Çok güzel bir site(:
Yöneticiye raporla
# ziyaretçi 21-05-2017 09:44
Yapanın eline sağlık proje ödevime çok yardımcı oldu ALLAH sizden razı olsun inşeallah 100 alırım çok teşekkürler herkeze öneririm.(:(:
Yöneticiye raporla
# ziyaretçi 10-07-2017 16:14
çok haklısın ALLAH sizden razı olsun gerçekten
Yöneticiye raporla
# ziyaretçi 01-05-2017 15:33
Ben 5. Sınıfım proje ödevimde çok yardımcı oldu Allah senden razı olsun
Yöneticiye raporla
# clacin 20-04-2017 13:13
Üniversiteye geçtim hâlâ ödevlerime yarıyor
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK farkı
Derslerden silmeye kalksalarda başaramayacakla r
Yöneticiye raporla
# akaya 19-04-2017 17:25
allah razı olsun
Yöneticiye raporla
# irem genç 15-04-2017 12:05
ödevime çok yaradı
Yöneticiye raporla
# irem genç 15-04-2017 12:03
şu an yazıyorum inşallah hoca beğenir ama ben bunu okudum ve çok bilgili bişey yazmanızı öneririm
Yöneticiye raporla
# rukiye2006 26-03-2017 17:50
proje ödevim için çok yaradı. çok teşekkür ederim.işallah proje ödevinden yüksek alırım
Yöneticiye raporla
# dilaraminegur 16-03-2017 14:09
proje ödevim icin isime cok yaradi
Yöneticiye raporla
# erdemcat25 13-03-2017 13:40
çok güzel bir site sosyal proje ödevime çok yardımcı oldu
Yöneticiye raporla
# ziyaretçi 27-01-2017 07:18
Abi 5. Sınıfım Projemde çok yardımcı oldu TEŞEKKÜRLER
Yöneticiye raporla
# kamilhayir 17-01-2017 14:46
çok güzel bayıldım teşekkürler.
Yöneticiye raporla
# ege 08-01-2017 09:47
çok teşekkürler
Yöneticiye raporla
# love_elza 06-01-2017 06:21
abi hata var laiklik ve cumhuriyetcilik te aynı inklabı buldum
Yöneticiye raporla
# Yönetim 06-01-2017 15:25
bir inkılap bir kaç ilke ile alakalı olabilir.hata yok.yazılanları n tamamı doğrudur.
Yöneticiye raporla
# ziyaretçi 04-01-2017 19:55
Ya insallah 100 alırım sınavdan ... Hepsini bu siteden çalıştım…
Yöneticiye raporla
# Derya2006 04-01-2017 08:58
Çok sağol sınavıma çok yardım etti
Yöneticiye raporla
# sea 22-12-2016 16:50
ellerine sağlık kim yaptırsa.
Yöneticiye raporla
# aygül 02-01-2017 17:05
Aynen
Yöneticiye raporla
# sena27 22-12-2016 16:47
çok güzel ben o gün gelmedimim için yazamamıştım ögretmen kızar diye hemen internete baktım ve yazdım okulda yazdıklarımıza benziyor . buyarı açanın çok teşekkür ederim onun saresinde karnemden düşük almam çoooooooooooooo ooooooooooooooo oooook teşekkür ederim.
Yöneticiye raporla
# topraktangng 21-12-2016 18:00
Ellerine sağlık kim yaptıysa
Yöneticiye raporla
# ziyaretçi 15-12-2016 18:56
KISA OLSAYDI İYİDİ
Yöneticiye raporla
# numeyse 14-12-2016 18:16
Çook teşekkür ederim yapanın eline sağlık sayenizde
Sosyal bilgiler ödevimi kazasız-belasız bitirdim.
Yöneticiye raporla
# toprakbalkas 29-11-2016 16:48
çoook teşekkür ederim sınavdan 100 aldım ne desem azdır
Yöneticiye raporla
# ziyaretçi 06-12-2016 18:18
İnşallah bende sınavdan yüz alıcam bende
Yöneticiye raporla
# fatih 29-11-2016 07:48
çok güzel olmuş yapana yazana sağlık
Yöneticiye raporla
# kerem 28-11-2016 17:12
müthiş olağan üstü kim yazmış ise eline sağlık
Yöneticiye raporla
# yusuf can 27-11-2016 18:14
harika atatürk ilke ve inklaplarını çok iyi anlatmışsınız çok beğendim yarın sınavım var umarım yardımcı olur bu site...
Yöneticiye raporla
# plnokumus 27-11-2016 09:23
Öğretmenimizin yazdırmadığı bilgileri buradan kendim defterime yazıp sınava hazırlanıyorum.
Yöneticiye raporla
# subasecem 24-11-2016 18:14
Harika bir site Harika bilgiler sınavım için çok yardımcı oldunuz teşekkür ederim:)
Yöneticiye raporla
# azrayildirim 24-11-2016 11:00
Hocayı dinleyemedim :(yarın sınav var umarım işe yarar bu site :)))
Yöneticiye raporla
# Ademustbas 23-11-2016 19:05
Yazana çok içten teşekkür ederim inşallah proje ödevim başarılı geçer
Yöneticiye raporla
# muhammetberkekilic 23-11-2016 13:16
saolasın kardeşim eline sağlık
Yöneticiye raporla
# sualp 23-11-2016 10:23
bomba gibi
Yöneticiye raporla
# eylulravza 21-11-2016 17:13
Bana çok yardımı dokundu.
Yazan eline sağlık. :)
Yöneticiye raporla
# Nisa 17-11-2016 13:45
mükemmel yazanın emeğine sağlık
Yöneticiye raporla
# keremgonenc 16-11-2016 18:30
bu siteyi yapana çok teşşekkürler yarın gds (genel değerlendirme sınavım) karneme yansıyacak inşallah güzel geçer. Bu siteyi yazan kişiye çok teşşekkürler
Yöneticiye raporla
# ziyaretçi 14-11-2016 16:30
yazıcıdan çıkarttırdım süper sınavdan 100 aldımm!!!
Yöneticiye raporla
# 77emir 10-11-2016 17:37
Çok güzel elinize sağlık benim içinde tekrar oldu çok güzel tavsiye ederim
Yöneticiye raporla
# bilgeyazgan 08-11-2016 16:41
Çok güzel bilgiler sayenizde en kötü olduğum dersteki başarım arttı
Yöneticiye raporla
# direjadem 08-11-2016 14:38
vallah çok güzel onunla ödevim vardı
Yöneticiye raporla
# ziyaretçi 27-01-2017 07:41
Benimde
Yöneticiye raporla
# egemizdemir 11-07-2016 14:09
Ben bu siteyi sevdim çünkü en yuksek notumu burdan aldım sosyal:48 aldım bu sosyalde en yuksek not.
Yöneticiye raporla
# ececik 26-05-2016 20:45
süper bir site OMG
Yöneticiye raporla
# egemizdemir 11-07-2016 14:17
Çok iyiymiş sınavdan yüz aldım inşallah seneyede böyle olur.
Yöneticiye raporla
# nevimyilmaz 21-05-2016 04:41
Bu gün bursluluk sınavı var inşallah yardımcı olur .
Yöneticiye raporla
# ziyaretçi 13-05-2016 07:50
İyi çok iyi
Yöneticiye raporla
# ziyaretçi 12-04-2016 17:52
siteci bunu yazarken kendiside sınav olacaksa çalışmış olur çok iyi
Yöneticiye raporla
# ziyaretçi 12-04-2016 17:48
proje ödevimi burdan yaptım çok sağolun çok güzel çok iyi açıklamışsınız projede bu sitenin adını yazmayı unutmadım tabi çok güzel anlattığınızıda
Yöneticiye raporla
# ziyaretçi 05-06-2017 06:48
siz nasıl 100 alıyorsunuz? ben bu siteden hiçbişey anlamadım.
Yöneticiye raporla
# zafer-arslan 03-04-2016 17:01
acayip güzel
Yöneticiye raporla
# ela 27-03-2016 13:14
bence çok iyi bir site umarım sınavda yararı olur işallah başarılı olurum
Yöneticiye raporla
# Zeynepsude 25-03-2016 16:34
umarım sınav da başarılı olurum çok yaradı
Yöneticiye raporla
# ziyaretçi 22-03-2016 07:30
çok güzel
Yöneticiye raporla
# ziyaretçi 02-02-2016 16:00
coooooooooooooo ooooooooook güzel
Yöneticiye raporla
# ziyaretçi 02-02-2016 16:00
çokk kk teşekkür ederim yarın bursluluk sınavım vardıı
Yöneticiye raporla
# ziyaretçi 01-02-2016 15:20
teşekkürler harika bilgiler edindim ... sınavdan da 100 aldım....sağol
Yöneticiye raporla
# boran 31-01-2016 12:14
sağol çok yardımı dokundu
Yöneticiye raporla
# emirbicak 30-01-2016 08:28
ççok saolun ısıme yaradı kıtabımı okulda unuttm cok yaradı :)
Yöneticiye raporla
# ziyaretçi 13-05-2016 07:56
100 aldim
Yöneticiye raporla
# ziyaretçi 14-01-2016 17:21
Çok sağolun sınavda işime yaradı
Yöneticiye raporla
# zakar_lakar 13-01-2016 05:33
Eminim 100 alıcım sosyalim enkötütür ama sizin sayeninde 100 alacam
Yöneticiye raporla
# ilyasaykan 12-01-2016 17:59
çok süperrrrrrrrrrr
Yöneticiye raporla
# ziyaretçi 12-01-2016 08:22
Çok sağolun 100 Alacagıma Eminim!
Yöneticiye raporla
# sedanur 28-04-2016 17:18
bende çok eminim kendimin 100 alacağıma !!!!!!!!!
Yöneticiye raporla
# ziyaretçi 11-01-2016 19:01
çok güzel...
Yöneticiye raporla
# huseyin 08-01-2016 06:31
cok guzel isime yaradı
Yöneticiye raporla
# pelin_demirci 07-01-2016 16:53
çoooooooooooooo ooooooooooooooo ooooooooooooooo ooooooooooooooo ooooooooook teşekkür ederim yazılıma çooook yardımcı oldu sana minettarım çoooooooooooooo oooooooooook teşekkürler
Yöneticiye raporla
# yakupgobelek 07-01-2016 07:53
çoooooooook güzeeeeeeelllll
Yöneticiye raporla
# ziyaretçi 07-01-2016 07:53
cok zoooorrr
Yöneticiye raporla
# sln_ylmz 04-01-2016 18:09
allahhh çokk güzell türköe bilgi ile burası süperr
Yöneticiye raporla
# eren 30-12-2015 06:45
site süper arkadaşlar
Yöneticiye raporla
# ziyaretçi 27-12-2015 10:47
#ziyaretçi aynı sınavdan bizde oluyoruz ve sosyal konuları zora benziyo yarın FİS var offffffffffffff fffff
Yöneticiye raporla
# emrahkilinc 19-11-2016 17:58
aynen
Yöneticiye raporla
# uk_11 26-12-2015 09:43
sağol benim bu salı yazılı var tekrardan teşükkür ederim
Yöneticiye raporla
# ziyaretçi 19-12-2015 16:42
Çok teşekkürler özet ödevimi çakarmama ve FSİ ( Fen, Sosyal, İngilizce ) sınavına hazırlanmama çok yardımcı oldu :)
Yöneticiye raporla
# bozkurt.tuna 13-12-2015 09:47
Merhaba ben bu siteye yanlışlıkla girdim ama bir baktım sunum yapacağım şekilde çok güzel hazırlandığı için burayı seçtim sizin sayenizde proje ödevimi yapdım ellerinize sağlık teşekkürler
Yöneticiye raporla
# msanli 11-12-2015 18:48
super bir site isime yariycak tesekkurler
Yöneticiye raporla
# casper00 09-12-2015 19:40
Eveet Sınav İçin hazırlık yaptım Çok Teşekkür Ederim İnşallah Bu sınavdan Herkez ne Dilerse Onu Alsın :)
Yöneticiye raporla
# ismihan.senel 02-12-2015 09:47
çok harika sınava hazırlık yaptım.
Yöneticiye raporla
# pastutmaz1 01-12-2015 19:10
inşallah işime yarar yarın yazılım var
Yöneticiye raporla
# tszha7667 29-11-2015 13:57
sağolun yarın sınavım çok işime yaradı teşekkürler
Yöneticiye raporla
# tahaeren 22-11-2015 09:48
Çok işime yaradı elinize sağlık
Yöneticiye raporla
# lol_dark 19-11-2015 16:26
çok iyi çok şey anladım supeeeer
Yöneticiye raporla
# gs.talha.999 18-11-2015 08:01
Çokkkkk İyişime Yaradı çok teşekkürler :):):):) bugün sınavım vardı sizin sayenizde yüz aldım
Yöneticiye raporla
# haynishaynis 17-11-2015 21:35
Çok güzel bir site kim yaptıysa elllerine sağlık ... sınavım 100 geçti! Bunu kim yaptıysa para içinde yüzsün rahatsızlık çekmesin sevdikleriyle uzun ömürlü yaşasın
Yöneticiye raporla
# haynis2001 17-11-2015 21:34
yarın sınavım var be eğer 50 alırsam senden bilirim sosyalbile.com !!!!!!
Yöneticiye raporla
# levocanjan 16-11-2015 18:50
Çok güzel tavsiye ederim herkeze
Yöneticiye raporla
# alikemal336 16-11-2015 17:42
Çok ama çok teşekkür ederim yarın sınavım var ve ben bunları çok iyi anladım.İnşalla h 100 alırım
Yöneticiye raporla
# sibeldemirci 15-11-2015 17:35
çok güzel bir site teşekkür ederim çok iyi anladım
Yöneticiye raporla
# ziyaretçi 15-11-2015 15:23
ben yaptım yazdım bence güzel hocada beğendi zaten tavsiye ederim ...........
Yöneticiye raporla
# beyza 09-11-2015 17:02
sitede terbiyesiz,hiç bir içerik bulunmamaktadır .....
sosyal bilgisi olmayan arkadaşlar haftada 3-4 gün bu siteye girmelerini tavsiye ederek öneririm .
site bilgilendirici bir sitedir
Yöneticiye raporla
# ziyaretçi 08-11-2015 13:38
Çok süper ödevime çok yaradı çok güzel bir site
Yöneticiye raporla
# Mustafa999u 04-11-2015 17:40
Çok teşekkür ederim çok isime yaradı
Yöneticiye raporla
# iskoc46 13-06-2015 06:37
bugün bursluluk sınavım var.Bu konuda çok eksiktim.Çok yardımcı oldunuz.artık bu bilgiler aklımdan çıkmıyor.Size çoooooooooooooo ooooooooooooooo ooooooooooooooo ooooooooooooooo oook teşekkür ederim:>
Yöneticiye raporla
# kadriye 31-03-2015 07:23
Doğrusu ben tarihlerini aramıştım ama yine de bir göz attım
Harika
Yöneticiye raporla
# mir_cihan 12-03-2015 19:03
çok teşekkürler süper yazmışsınız yarın deneme sınavım vardı inşallah aklımda kalır
Yöneticiye raporla
# özertekeli 13-01-2015 16:04
sağolun
Yöneticiye raporla
# denizarslan 12-01-2015 18:41
Sınava çalışıyodum çok işime yaradi teşekkürler :)
Yöneticiye raporla
# halil arda 12-01-2015 15:37
çok güzel bir site
Yöneticiye raporla
# Ziyaretçi 05-01-2015 07:53
Süper bi site herkeze tavsiye ederim
Yöneticiye raporla
# emine şevval 29-12-2014 09:47
Süper bir siteymiş işime yarayacaktır
Yöneticiye raporla
# mehmetdadas 08-12-2014 16:54
yarın sınavım var çok işime yarayacak teşekkürler
Yöneticiye raporla
# irem 04-12-2014 16:47
yarın sınavım var bu siteyi beğendim işime yaradı inşallah yarın sınavım iyi geçer :)
Yöneticiye raporla
# dgkn.trkoglu 03-12-2014 20:17
Çok teşekkürler sayenizde ödevimi kolaylıka yapıcam
Yöneticiye raporla
# kerem baki 24-11-2014 18:17
Sağolun çok işime yaradı ödevimi yapabildim ne kadar teşekkür etsem azdır
Yöneticiye raporla
# gara 16-11-2014 14:15
çok saolun
Yöneticiye raporla
# damla 12-11-2014 19:47
çok saolun çokk işime yradı :D
Yöneticiye raporla
# ahmet yasin 12-11-2014 18:58
ya ben öldüm hoca dedi atatürk'ün ilkesini ve tanımını yaz çok yoruldum
Yöneticiye raporla
# emel kara 12-11-2014 15:19
bence gayet iyi tanıtmışsınız milliyetçiliği, arkadaş ne bekliyordu ki ...
Yöneticiye raporla
# Hiaminabird 11-11-2014 17:44
Milliyetçiliği tanıtamamışsını z
Yöneticiye raporla
# kar esra 10-11-2014 17:39
çokkkkkkkkkk işime yaradı yarın sınavım var. inşallah aklımda kalır bilgiler
Yöneticiye raporla
# pelin44 06-11-2014 19:35
yarın sosyal yazılımız vardı çok işime yaradı
Yöneticiye raporla
# nidanurceylan 18-06-2014 08:36
benim çok işime yaradı sizede tavsiyemmm...
Yöneticiye raporla
# misafir 26-04-2014 09:00
laiklik neydi acaba?????????? ?
Yöneticiye raporla
# temel487 10-04-2014 06:00
Çok Sağolun Çok Güzel Olmuş bugun sınavım var
Yöneticiye raporla
# Misafir 03-02-2014 11:04
Tsk perşembe özel sınav var
Yöneticiye raporla
# arzu67 05-01-2014 13:17
TEŞEKKÜRLER YARIN SINAV VAR
Yöneticiye raporla
# fatih_ali 15-12-2013 09:13
sağolun
Yöneticiye raporla
# meleknazyesil 05-01-2016 17:41
sayenizden prozede 100 aldım
Yöneticiye raporla
Top