İlerlemenin Sınırı Yoktur

İlerlemenin Sınırı Yoktur

İnsanlar, yaşamlarını devem ettirebilmek ve bu yaşamı kolaylaştırabilmek için ilk bilimsel adımları tarihin ilk dönemlerinde atmışlardır. Hayvanlarla ilgili bilgiler, tabiattaki bitkiler ve otlardan yararlanma (yiyecek, içecek vb. gibi), buldukları madenlerden yararlanma ilk buluş çabalarıdır. Eski çağlardaki icat ve buluşlar, insanların uzun çabaları ile uzun süreçte gerçekleşmiştir. İnsanlar arasındaki iletişimin hızlanması, buluş ve icatların yaygınlaşması bilimsel gelişmeleri de hızlandırmıştır.

 

20. ve 21. yüzyıllardaki gelişmelerle insan hayatı çok daha kolay yaşanır hale gelmiştir. Ateşin kullanılması, tekerleğin icadı, matematik ve tıp bilgileri muhakkak ki çok önemlidir. Bu gelişmeler olmasaydı bugünkü bilim olmazdı. Ancak günümüzde meydana gelen bilimsel gelişmeleri takip etmek, neredeyse imkansız hale gelmiştir. Yüzyılımızdaki internet, cep telefonu, kişisel bilgisayarlar, fiber optik, e-posta insan hayatını ve dünyayı etkileyen bazı önemli gelişmelerdendir.

20. Yüzyılda Meydana Gelen Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler

Nükleer enerji: Maddenin en küçük birimi olan atomun parçalanması veya birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan enerji olup ‘’atom enerjisi’’de denir. Uranyum ve toryum, bu enerjinin ham maddesini oluşturur. Atom enerjisi ile ilgili ilk denemeler 20. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik devletleri’nin öncülüğünde başlamıştır. Dünyanın bu enerji ile ilk tanışması ikinci Dünya Savaşı’nda Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan atom bombaları ile olmuştur. Bu olaydan sonra çok sayıda insan hayatını kaybetmiş Ya da sakat kalmıştır.

Nükleer enerjinin daha çok barışçı amaçlarla kullanılması amacıyla Birleşmiş Milletler bünyesinde ‘’Uluslar arası Atom Enerjisi Kurumu’’ kurulmuştur.

 

İletişim Teknolojisi: 19. yüzyılda elektrikli telgrafın icadı ile iletişim çağı başlamıştır. İletişim teknolojisindeki gelişmeler, her türlü bilginin bütün topluma hızlı bir şekilde yayılmasına yol açmıştır. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, istenilen kişi ile iletişim sağlanabilmektedir. Görüntülü telefon, yüksek teknik özelliklere sahip gelmiş televizyon, faks, optik diskler vb. yeni iletişim aletleri gelişmiş bir iletişim şebekesini oluşturmuştur. 1970’li yılların başında yalnızca belli merkezlerde kullanılan bilgisayarlar şimdi her yerde kullanılabilir duruma geldi.

Günümüzde, üzerine elektronik kalemle yazı yazabilen düz ekranlı bilgisayarlar kullanılmaya başlanmıştır. Bugün her türlü bilgi, bilgisayarlar aracılığıyla internet ağı üzerinden dünyanın her yerinde kısa sürede aktarılabilmektedir.

Uzayın Keşfi: Uzay, sonsuz boşluk olarak tanımlanır. Bu boşlukta yıldız, gezegen, güneş ve daha birçok gök cismi yer alır. Gök cisimlerinin bir kısmı gökyüzüne bakıldığında görülebilir, bir kısmı ise teleskop denilen aletle görülebilir. İnsanoğlu ilk çağlardan beri bu gezegenlere ulaşmayı hayal etti. Bu hayal 18. yüzyılın sonlarına doğru daha da güçlendi. Sıvı yakıtlı motorların bulunması ile uçaklar, ulaşım aracı olarak kullanılmaya başlandı. Hava yolu ulaşımı, zaman ve uzaklıkları kısalttı. 20. yüzyılda oldukça hızlı uçabilen uçaklar yapıldı. Yüzyılın sonlarına doğru roketler kullanılarak aya gidebileceği düşünce ortaya atıldı.

Alman, Rus ve Amerikalı bilim adamları çalışmalarında kullanılacak roketleri geliştirme yarışına girdiler. 1957 yılında Stupnik adlı uzay aracı, Ruslar tarafından dünya yörüngesine yerleştirildi. Böylece Uzay Çağı başlamış oldu. 1969’da Amerikalı astronot Nail Armstrong aya ayak bastı.

Ulaşım Teknolojileri: 20. yüzyılda çeşitli alanlarda sağlanan gelişmeler, ulaşım alanındaki teknolojilerde de görülmüştür. Buna bağlı olarak kara, demir ve hava yollarında ulaşımı gerçekleştiren araçlarda büyük gelişmeler olmuştur. Kara yolu ağının gelişmesi, motorlu taşıtların modernleşmesi ve yaygınlaşması özellikle ülkelerde günlük yaşamı büyük ölçüde etkilemiştir. Gerek kent içi ulaşım gerekse merkez ile banliyöler arasındaki toplu taşımacılık sorununa köklü bir çözüm getirilmiştir. Bunların başında da metro gelmektedir. Ülkemizde de özellikle kent içi ulaşımı rahatlatmak amacıyla metro çalışmalarına hız verilmiştir. Günümüzde hızlı trenlerin ortaya çıkışı demir yoluna olan ilgiyi arttırmıştır.

 

 

Uzayın Keşfi ile İnsanoğlunun Hayatında Önemli Değişiklikler oldu. Bu değişiklikleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Uzay bilimi demek olan astronomi, sadece gözlemlere dayalı iken deneysel bir bilim haline geldi.
  • Gezegenler ve gök cisimleri ile ilgili daha gerçekçi bilgiler elde edildi.
  • Uzaydan çekilen fotoğraflarla dünyanın gerçek boyutları ölçüldü.
  • Uydu fotoğraflarından yararlanılarak meteorolojide hava tahminleri doğru olarak yapılmaya başladı.
  • İletişim ve ulaşım teknolojilerinde büyük gelişme ve kolaylık sağlandı.

20. yüzyılın başlarında sadece bir spor olan havacılık, II. dünya savaşı’ndan sonra gelişme göstermiştir. Uzun mesafelerde yolcu taşımak uçağı en önemli ulaşım aracı haline getirmiştir.

20. yüzyılın ortalarına doğru deniz taşımacılığına olan talebin artması bu alanda da teknolojik gelişmelerin hızlanmasını sağlamıştır.

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top