Türkmenistan Cumhuriyeti

Hazar Denizi’nin doğusunda yer alan Türkmenistan Cumhuriyeti, kuzeyde Kazakistan, güneyde İran, güneydoğuda Afganistan, doğu ve kuzeydoğuda Özbekistan ile komşudur. Yüzölçümü 488.100 km2’dir.  


Başkenti Aşkabat olan Türkmenistan’ın nüfusu 4.483.000 (1995)’dir. Bu nüfusun % 77’sini Türkmenler, % 9,2’sini Özbek Türkleri, % 0,9’unu Azerbaycan Türkleri, % 0,9’unu Ermeniler, % 0,1’ini Almanlar % 2,1’ini diğerleri teşkil etmektedir.  


Türkmenistan doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülkedir. Petrol, doğalgaz, sülfür, krom, kurşun, brom, kömür ve potasyum en önemli yeraltı kaynaklarıdır.  


Türkmen adı tarih sahnesine X. yüzyılda çıkmış, ağırlıklı olarak Müslüman Oğuz boylarına verilen isim olarak kullanılmıştır.   1880 Rus işgâline kadar, çeşitli devletlerin idaresinde yaşayan Türkmenler, 1916’da başlayan Türkistan Millî Ayaklanmasına katılmışlar, 1920 yılında tekrar Rus işgâline uğramışlardır. 1924 yılında Türkistan SS Cumhuriyeti kurulmuş, SSCB’nin dağılmasından sonra 22 Ağustos 1990 tarihinde egemenliğini, 27 Ekim 1991 tarihinde bağımsızlığını ilân eden Türkmenistan’da ilk parlâmento seçimi 7 Ocak 1990 tarihinde yapılmıştır.   

27 Ekim 1990 yılında Cumhurbaşkanı seçilen eski Komünist Partisi lideri Saparmurat TÜRKMENBAŞI, Komünist Parti’nin ismini değiştirerek, “Türkmenistan Demokrat Partisi” ismini vermiştir. 15 Ocak 1994 tarihinde yapılan bir referandumla görev süresini 2002 yılına kadar uzatmıştır. Türkmenistan yönetimi içinde bulunulan durumda çok partili sisteme karşı çıkarken, bununla birlikte az sayıda aydının oluşturduğu “Ağızbirlik Hareketi” ve “Demokrat Parti” en önemli muhalefeti oluşturmaktadır.   Yasama gücü “Halk Maslahatı” ve Meclis tarafından paylaşılmaktadır. Halk Maslahatı üst yasama gücünde olup, Bakanlar Kurulu da buradan çıkmaktadır. Türkmenistan'ın gelişmesinde büyük hizmeti olan Cumhurbaşkanı Saparmurat TÜRKMENBAŞI'nın 21 Aralık 2006 yılında ölümünden sonra yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde (11 Şubat 2007) Gurbanguli BERDİMUHAMMEDOV Cumhurbaşkanlığı makamına getirilmiştir. Hâlen Türkmenistan Cumhurbaşkanıdır.

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top