Özbekistan Cumhuriyeti

Özbekistan Cumhuriyeti Orta Asya’nın merkezinde Ceyhun ve Seyhun nehri ile Aral Gölü’nün meydana getirdiği ova ile Tanrı Dağları’nın batı eteklerinde yer almaktadır. Kuzey ve kuzeybatısında Kazakistan, doğu ve güneydoğusunda Kırgızistan ve Tacikistan, güneybatısında Türkmenistan güneyinde ise Afganistan ile komşudur. 447.400 km2’lik bir yüzölçümüne sahip olan Özbekistan nüfusunun (21.700.000) % 68,7’sini Özbek Türkleri, % 10’u Ruslar, % 4,2 Tatar Türkleri, % 4,2 Kazak Türkleri, % 3,9’unu Tacikler ve % 1,9’u Karakalpak Türkleri teşkil etmektedir.   Doğal kaynaklar yönünden zengin olan ülkede petrol, doğalgaz, kömür, altın, bakır, gümüş, volgram ve tungusten başlıca madenlerdir. Dünyanın en kaliteli altını Özbekistan’da üretilmektedir. Özbek adı Altun Orda Beyi Özbek’in adından gelmektedir. Özbek Han’ın tahta geçmesiyle maiyetindekilere Özbek denmeye başlamış ve sonraları Özbek belli bir Türk topluluğunun adı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Özbek ve Buhara Hanlığı zamanında müstakil yaşayan Özbekler, 1863 yılında Rus işgaline uğramıştır. 

1917 İhtilâli’nde kısa bir süre bağımsızlığını ilân eden Özbekler, Ruslar’a karşı amansız bir mücadelede yenik düşmüşlerdir.   1924 yılında Özbek SS Cumhuriyeti olan Özbekistan, SSCB’nin dağılmasından sonra 20 Haziran 1990 yılında egemenliğini, 1 Eylül 1991 yılında da bağımsızlığını ilân etmiştir.   Özbekistan Komünist Partisi Genel Sekreteri İslâm KERİMOV 1991 seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Ülkede nihaî karar mercii Cumhurbaşkanıdır. Hâlen yasal faaliyetini sürdüren “Halk Demokrat Partisi”  ile “Vatan Terakkiyat Partisi” bulunmaktadır. Muhalefette bulunan Erk Partisi, Birlik Hareketi ve İslâmî Rönesans Partisi yasaklanmıştır. Parlâmento seçimleri 1994 tarihinde yapılmış, seçimlerde Cumhurbaşkanı İslâm Kermovu’un liderliğini yaptığı iktidardaki Halk Demokratik Partisi ile Vatan Terakkiyat Partisi katılmış, 243 HDP, 141 VTP üyesi seçilmiştir. Hükümet HDP tarafından kurulmuştur. Cumhurbaşkanı İslâm Kerimof'un önderliğindeki siyasî yapı değişmeden günümüzde de devam etmektedir.

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top