Anadolu Selçuklular ve Denizcilik

Türkler, Anadolu'yu yurt edindikten sonra denizciliğe de önem vermeye başladılar. Çünkü Anadolu'nun üç tarafı denizlerle çevriliydi. Ülkeyi savunmak için deniz kuvvetine ihtiyaç vardı. Ayrıca ticaret yapmak amacıyla da denizciliğe önem vermek gerekirdi.

Türk denizcilik tarihinde ilk donanma, Çaka Bey tarafından oluşturuldu. Oğuz Türklerinden olan Çaka Bey, Anadolu'nun fethi döneminde Bizanslılara tutsak düşmüş ve bir süre Bizans sarayında kalmıştı. Buradan kurtulduktan sonra İzmir’i ele geçirdi ve burada bir beylik kurdu. Bizanslılarla mücadeleye devam etti. Çaka Bey, kızını Anadolu Selçuklu Sultani I.Kılıç Arslan'la evlendirdi. Bizans imparatoru, Çaka Beyle I.Kılıç Arslan'ın arasını açtı. Bunun üzerine Çaka Bey, I.Kılıç Arslan tarafından öldürtüldü.

Anadolu Selçuklu sultanları, denizciliğin önemini kavramakta gecikmediler. Sinop ve Alanya'da tersaneler kurdular. Donanma oluşturdular. Karadeniz ve Akdeniz'de ticari seferler yapılmasına önem verdiler.

Anadolu Türk Beylikleri Döneminde ünlü denizciler yetişti. Aydınoğullarından Umur Bey, donanmasıyla Ege denizinde pek çok adayı ele geçirdi. Mora'ya sefer yaptı. Menteşeoğullarından Mesut Bey de tıpkı Umur Bey gibi ünlü bir Türk denizcisiydi. Mesut Beyin donanması, Rodos adasını ele geçirecek kadar güçlüydü.

Anadolu Türk beyliklerinden Karesioğullarının önemli bir deniz gücü vardı. Ayrıca, Pervaneoğulları, Candaroğulları ve Saruhanoğulları beylikleri de denizcilikte önemli başarılar kazanmışlardır.

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top