Milli Varlığa Yararlı Cemiyetler

Milli Varlığa Yararlı Cemiyetler (Ulusal Örgütler)

 

Trakya Paşaeli Cemiyeti:1918’de Mavri Mira Cemiyeti’ne karşı Edirne’de kuruldu. Trakya bölgesindeki Rum işgaline karşı kuruldu. Amacı; Batı Trakya’yı içine alan ayrı bir devlet kurmaktı. Basın-yayın yoluyla kamuoyu oluşturmuş.

 

Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti:Doğuda bir Ermeni devleti kurulmasını önlemek amacıyla kuruldu. Merkezi İstanbul’du, Erzurum ve Elazığ’da da şubeleri vardı. Doğu Anadolu’da oturan bütün halkın dini ve siyasi haklarına sahip çıkmayı amaçladı. Erzurum Kongresi’nin toplanmasına öncülük etti.

NOT:Ulusal mücadeleye katkısı en fazla olan cemiyettir.

 

İzmir Müdafaa-i Hukuk-i Osmaniye Cemiyeti:İzmir’de Yunan işgalini önlemek için kuruldu. İzmir’in Türklüğü hakkında dünya kamuoyunu aydınlatmayı amaçladı. Anadolu’ya silah ve cephane gönderilmesine yardımcı oldu.

 

Redd-i İlhak Cemiyeti:İzmir’in Yunanlılarca işgaline karşı kuruldu. Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinin toplanmasını sağladı. Kuva-i Milliye hareketini başlattı.

 

Milli Kongre Cemiyeti:Türkler hakkında dünyada yapılmış ve yapılmakta olan olumsuz propagandaya basın-yayın yoluyla karşılık vermek için kurulmuştur. Basın-yayın yoluyla Türk milletinin haklı davasını tüm dünyaya duyurmaya çalıştı.

 

Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti:Karadeniz ve yöresinin Türklere ait olduğunu savunmak ve Rum Pontus devletine karşı çıkmak için kurulmuştur.

 

Kilikyalılar Cemiyeti:Merkezi İstanbul’dadır. Adana ve çevresini Fransız işgalinden korumak ve bölgenin Ermenilere verilmesini önlemek amacıyla kurulmuştur.

NOT:Bu ulusal örgütler Sivas Kongresi’nde birleştirilmiş, bir çatı altında toplanmıştır.

Ulusal Örgütlerin Genel Özellikleri

-Bölgesel olarak kurulmuşlar ve ilkeleri milliyetçiliktir.

-İşgallere karşı kurulmuşlardır.

-Milli direniş bilincini uyandırmışlardır.

-Bulundukları bölgenin Türklüğünü korumayı amaçlamışlardır.

-Silahlı mücadele, basın-yayın yoluyla mücadele vermişlerdir.

-Azınlık faaliyetlerini önlemek istemişlerdir.

-Birbirlerinden kopuk hareket etmişlerdir.

-Osmanlı hükümetinin işgallere karşı duyarsız kalması sonucu kurulmuşlardır.

-Kuruluşlarında ulusal iradeyi temsil etmemektedirler.

-Sivas Kongresi’nde birleştirilmişlerdir, böylece ulusal iradeyi temsil etmeye başlamışlardır.

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top