Dandanakan Savaşı ve Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu

Dandanakan Savaşı ve Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu

Horasan'ı kaybeden Gazneli Sultanı Mesut, Selçuklulara kesin bir darbe indirmek için ordusunun başına geçti. Sefer esnasında katılanlarla birlikte Gazneli ordunun mevcudu 100 bine ulaşmıştı. Selçuklu kuvvetleri ise ancak 20 bini bulan hafif süvarilerden oluşmaktaydı. Bu dengesizlik sebebiyle Selçuklu ordusu yıpratma savaşı vermeyi uygun bulmuştu. Bu sebeple ordu çöllere doğru çekildi. Nişapur'a giren Gazneli Mesut, Selçuklu ordusunu takibe koyuldu. Selçuklu birliklerinin vur-kaç taktiği ile iyice yıpranan Gazne ordusuna karşı meydan savaşı yapma zamanının geldiğine karar veren Çağrı Bey nihayet Merv yakınındaki Dandenakon Hisarı önünde Gaznelileri karşıladı. Üç gün süren savaş sonucunda Gazneli ordusu ağır bir yenilgiye uğratıldı (22-24 Mayıs 1040). Gazneli Mesut beraberindeki 100 kadar atlı ile ancak kaçabildi ise de Hindistan'a giderken kendi adamları tarafından öldürüldü.

Dandanakan Savaşı, Selçuklular için bir dönüm noktası olmuştur. Aslında Serahs Savaşı'yla fiilen kurulmuş olan devlet, bu savaş neticesinde hukuken bağımsızlığını kazanmış, bölge ülkeleri ve halife Selçuklu devletini tanımıştır. Böylece bölgedeki en büyük güç hâline gelen Selçuklular, Türkleri bir bayrak altında toplamaya başlayacak ve İslâmiyet'in öncülüğünü üstleneceklerdir.

Dandanakan Savaşı'nın hemen ertesinde Tuğrul Bey Selçuklu Sultanı ilân edildi. Merv'de yapılan kurultayda devlet teşkilâtı düzenlendi. Selçuklu ülkesi ve ele geçirilmesi plânlanan memleketler Selçuklu hanedanına mensup üç lider arasında taksim edildi. Buna göre merkezi Merv olmak üzere Ceyhun ve Gazne arasındaki bölge Çağrı Bey'e, Herat merkez olmak üzere Bust -Sistan arazisi Musa Yabgu'ya verildi. Tuğrul Bey Sultan unvanı ile başkent Nişapur'da kaldı, Irak kendisine bağlandı. Çeşitli bölgelere gönderilen diğer hanedan üyeleri de Sultan Tuğrul'un emrine verildi. Bunlar daha sonra Büyük Selçuklulara bağlı kalmakla beraber kendi devletlerini kurdular.

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Yorumlar   

# kemal 01-04-2013 19:42
evet daha önceden müslaman olmuşlardı .Zaten İlk Karluk ve Yağma Türkleri dolayısıyla Karahanlılar Müslüman oldu.Selçuklula r onlardan yaklaşık 100 sene kadar sonra kuruldu.Haliyle kuruluşa kadar müslüman olmuşlardı.Sult anların isimleri de müslüman olduklarını gösteriyor
Yöneticiye raporla
# Necip 01-04-2013 19:18
Selçuklular dandanakan savaşında önce müslümandı ve yine müslüman olan gaznelilerle sırf toprak için savaştı.Garip ama benim aklımda savaştan sonra müslüman oldukları kalmış.
Yöneticiye raporla
# emin 08-12-2012 10:41
sağolun çok işe yaradı
Yöneticiye raporla
# mckerim 09-02-2012 18:27
bunlar hep illuminatinin işi hacııı
Yöneticiye raporla
# mcalpdiker 09-02-2012 18:21
sağolun çok işime yaradı
Yöneticiye raporla
Top