Günümüze Kadar Kurulmuş Türk Devlet ve Beylikleri

İlk Çağ


Devlet Kuruluş Tarihi Yıkılış Tarihi Notlar

Büyük Hun İmparatorluğu bayrağı.gif Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö.220 M.Ö.46 東匈奴, M.S. 48’de ikiye bölündü. Doğu Hiung-nu olarak da bilinir.
         
M.S.338 M.S.392 魏 (丁零 Tingling, 16 Krallık dışında)

Avrupa Hun İmparatorluğu.jpg Avrupa Hun İmparatorluğu M.S.374 M.S.496 Avrupa Hun İmparatorluğu olarak da bilinir.

Ak Hun İmparatorluğu bayrağı.jpg Ak Hun İmparatorluğu M.S.390 M.S.577 Eftalitler olarak da bilinir.

Orta Çağ


Devlet Kuruluş Tarihi Yıkılış Tarihi Notlar

Göktürk Kağanlığı M.S.552 M.S.582 前突厥 Birinci Göktürk de denir.

Doğu Göktürk Kağanlığı M.S.583 M.S.630 東突厥

Batı Göktürk Kağanlığı M.S.583 M.S.657 西突厥

Toharistan Yabguluğu M.S.630 M.S.700 Göktürklere tabi bir boydu

Hazar İmparatorluğu M.S.630 M.S.965 可薩 Batı Göktürk

İkinci Doğu Göktürk Kağanlığı M.S.681 M.S.744 後突厥 ya da Kutluklar

Türgişler M.S.717 M.S.766 突騎施 Batı Göktürk Kağanlığının "On Ok"'dan

Uygur Kağanlığı M.S.744 M.S.840 回紇, 烏護, 烏紇, 韋紇, 回鶻

Karluklar M.S.766 M.S.840 葛羅祿 (M.S.665-680 arası da bağımsız yaşadılar)

İslamiyet Sonrası Dönem


Devlet Tarih Notlar

Karahanlı Devleti 840-1042 Karluklar ile Uygur Kağanlığı'nın kalıntısı. Türk tarihinde İslamiyeti kabul eden ilk devlet.

Peçenekler 860-1091

Kıpçaklar 9-13.asır ya da Kumanlar

Şirvanşahlar 861-1538 Bugünkü Azerbaycan'da.

Kansu Uygur Krallığı 905-1226 甘州回鶻 Bugünkü Sarı Uygurların kökeni.

Karahoca Uygur Krallığı 911-1368 高昌回鶻 (Bugünkü Doğu Türkistan)

Salariler 941-981 Bugünkü Azerbaycan'da.

Revvadiler 981-1040 Bugünkü Azerbaycan'da.

Oğuz Yabguluğu 950-1040

Gazne Devleti 962-1187 Samaniler'in memlûklerinden.

Büyük Selçuklu Devleti 1037-1194 Selçuklular

Doğu Karahanlılar 1042-1211

Batı Karahanlılar 1042-1212

Suriye Selçukluları 1092-1117 Melikşah'ın kardeşi Tutuş'un hükümdarlığı

Anadolu Selçukluları 1092-1243 Selçuklular Rum Selçukluları olarak bilinir.

Kirman Selçukluları 1092-1230 Alparslan'ın kardeşi Kavurd Bey'in sülalesi / Kaşkaylar ve Hamselerin kökeni.
BlackFlag.svg Harezmşahlar Devleti 1097-1231 Selçuklular'ın Memlûklerinden Anuş Tegin tarafından kurulan devlet

Böriler 1117-1154 ya da Suriye Atabeyliği

Zengiler 1127-1259 Musul, Halep Atabeylikleri

İl-Denizliler 1146-1225 ya da Azerbaycan Atabeyliği

Erbil Beyliği 1146-1232 ya da Erbil Beyliği

Salgurlular 1147-1284 ya da Fars Atabeyliği

Irak Selçukluları 1157-1194 Sencer'in ölümünden sonra Irak-ı Arap ve Irak-ı Acem (Batı İran)'ı yöneten Büyük Seçlukluların kalıntısı.

Köle Hanedanı 1206-1290 Delhi Sultanlığı (1206-1526)

Karluk Devleti 1212-1300 Karahanlıların devamı.

I. Dönem Anadolu Beylikleri


Devlet Tarih Notlar

Mengüçlü Beyliği 1072-1277

Çaka Beyliği 1081-1098

Dilmaçoğulları Beyliği 1085-1192

Çubukoğulları Beyliği 1085-1092

Danişmendli Beyliği 1092-1202

Saltuklu Beyliği 1092-1202

İnaloğulları Beyliği 1098-1183

Ahlatşahlar Beyliği 1100-1207

Artuklular 1102-1408

Çobanoğulları 1227-1309

Moğol İstilası Sonrası Dönem


Devlet Tarih Notlar
Sultanate of mamlucks flag.png Bahri Hanedanı 1250-1389 Memlûk Sultanlığı, Burci Hanedanı ise Çerkes memlûklerinden.

Haleci Hanedanı 1290-1321 Delhi Sultanlığı (1206-1526)
Armoiries Wallaquie XIV.png
Basarab Hanedanı 1310-1627 Eflak Prensliği'nin Kıpçak = Kuman kökenli hanedanı.

Tuğluk Hanedanı 1321-1398 Delhi Sultanlığı (1206-1290)
Flag of Ak Koyunlu.svg Akkoyunlular 1350-1507
Karakoyunlular devleti.PNG Karakoyunlular 1380-1469
Timurid.svg Timur İmparatorluğu 1370-1507 Çağatay Hanlığı'na bağlı olup Türklerden Barlas boyu.
Flag of Shah Tahmasp I.svg Safeviler 1502-1736
Babür Devleti bayrağı.jpg Babür İmparatorluğu 1526-1858
Nadir Shah Flag.png Afşar Hanedanı 1736-1802 Türkmenler

Bakü Hanlığı 1747-1806 Azerbaycan’da.
Flag of Persia (1910).svg Kaçar Hanedanı 1781-1925 Türkmenler

II. Dönem Anadolu Beylikleri


Devlet Tarih Notlar
Karamanid Dynasty flag.svg Karamanoğulları 1256-1483

İnançoğulları Beyliği 1261-1368

Sâhipataoğulları Beyliği 1275-1342

Pervaneoğulları Beyliği 1277-1322

Tacettinoğulları Beyliği 1303-1415

Alaiye Beyliği 1293-1421

Eşrefoğulları 1280-1326

Menteşeoğulları Beyliği 1280-1424

Dobruca Beyliği 1281-1299 Dobruca (bugünkü Bulgaristan ve Romanya)'da.
Flag of Karesi.svg Karesioğulları 1297-1360
Candar.png Candaroğulları Beyliği 1299-1462
Flag of the Ottoman Empire.svg Osmanlı Devleti 1299-1922 Kayı Boy Beyliği olarak Türkiye Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı, 1299'da istiklaline kavuştu. Tarihteki en büyük Türk-İslam devletidir.

Germiyanoğulları Beyliği 1300-1423

Hamitoğulları Beyliği 1301-1423

Saruhanoğulları 1302-1410

Aydınoğulları 1308-1426

Tekeoğulları 1321-1390

Dulkadiroğulları 1339-1521

Ramazanoğulları 1325-1608

Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti 1381-1398

-- Eski dönemlerde kullanılan Osmanlı bayrakları sırasıyla:
Kayihan Khanate flag.svg --> -->Flag of the Ottoman Sultanate (1299-1453).svg-->Flag of the Ottoman Empire (1453-1844).svg-->Ottoman Empire1517-1844.svg-->Ottoman1798.svg-->Flag of the Ottoman Empire.svg

Eski Cumhuriyetler


Devlet Tarih Notlar

Aras Cumhuriyeti 1918 Bugünkü Nahcivan topraklarında kurulan kısa süreli bir hükümet.
Flag of the South West Caucasian Republic.svg Güneybatı Kafkas Geçici Milli Hükûmeti 1918-1919 ya da Kars Cumhuriyeti
Flag of TRWT.svg Batı Trakya Bağımsız Hükûmeti 31 Ağustos 1913 - 29 Ekim 1913 Batı Trakya Türk Cumhuriyeti
Bandera de Kokand.svg Türkistan Milli Devleti 1917-1918
Flag of the Alash Autonomy.svg Alaş Orda 1917-1920
Flag of Idel-Ural State.svg İdil Ural Devleti 1918-1919
Flag of Azerbaijan 1918.svg Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 1918 - 1920
Flag of Azadistan.gif Azadistan 1919-1920
Flag of the Bukharan People's Soviet Republic.svg Buhara Sovyet Halk Cumhuriyeti 1920-1924
Islamic Republic of Eastern Turkestan.gif Doğu Türkistan İslâm Cumhuriyeti 12 Kasım 1932 - 6 Şubat 1934
Flag of Khiva 1920-1923.svg Harezm Sovyet Halk Cumhuriyeti 1920-1925
Flag of the Tuvan People's Republic (1943-1944).svg Tannu Tuva Halk Cumhuriyeti 1921-1944
Hatay flag.svg Hatay Cumhuriyeti 1938-1939
Flag of the Second East Turkestan Republic.svg Doğu Türkistan Cumhuriyeti 12 Kasım 1944 - 20 Ekim 1949
Azerbaijan people's government flag.svg Azerbaycan Milli Hükûmeti 1945
Flag of the Republic of Crimea, 1917-1918.PNG Kırım Halk Cumhuriyeti 1917-1918
Flag of Turkey.svg
Kıbrıs Türk Federe Devleti 1975-1983

Sovyet Dönemi Cumhuriyetleri

İlk dönem Sovyet ve Özerk Sovyet Cumhuriyetleri


Devlet Tarih Notlar
Turkestan ASSR 1919.gif Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1918-1924 Bugünkü Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan topraklarını kapsar. Harezm Sovyet Halk Cumhuriyeti ve Buhara Sovyet Halk Cumhuriyeti toprakları üzerinde kurulmuştur.

Tatar-Başkurt Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1919-1921 Bugünkü Tataristan'ı ve Başkurdistan'ı kapsar.

Kırgızistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1920-1925 Bugünkü Kazakistan'ı kapsar. Kırgızistan ÖSSC daha sonra Kazakistan ÖSSC adını almıştır. 1920 öncesi, bugünkü Kazakistan toprakları üzerinde Türkistan Genel Valiliği kurulmuştu.

Sovyet Cumhuriyetleri


Devlet Tarih Notlar
Flag of Azerbaijan SSR.svg Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1922-1991 Öncesi statüsü:
-Transkafkasya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti 1922-1936

Bağımsız Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 1922'de Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adı altında 1922 yılında Transkafkasya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti üyesi oldu.

Flag of Kazakh SSR.svg Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1936-1991 Önceki statüsü:
-Türkistan Genel Valiliği 1729-1920
-Kırgızistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1920-1925
-Kazakistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1925-1936
Flag of Kyrgyz SSR.svg Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1936-1991 Önceki statüsü:
-Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1918-1924
-Kara-Kırgız Özerk Oblastı 1924-1926

-Kırgızistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1926-1936

Flag of Uzbek SSR.svg Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1924-1991 Önceki statüsü:
-Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1918-1924
Flag of Turkmen SSR.svg Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1925-1991 Önceki statüsü:
-Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1918-1924
Flag of Tatar ASSR (1954).svg Tataristan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1990 Önceki statüsü:
-Tatar-Başkurt Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1919-1921
-Tataristan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1921-1990

Özerk Sovyet Cumhuriyetleri


Devlet Tarih Notlar
Flag of Chuvash ASSR.svg Çuvaşistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1925-1991 Önceki statüsü:
-Çuvaş Özerk Oblastı 1919-1925
Yakut ASSR flag 1982.PNG Yakutistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1921-1990
Flag of Dagestan ASSR.svg Dağıstan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1921-1991 Halkın bir kısmı Türki idi. Dağıstan Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti'nin Rusya'ya katılmasıyla özerk sovyet cumhuriyete dönüştürüldü.
NakhichevanASSRFlag1937.svg Nahçıvan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1924-1991
Flag of the Crimean ASSR, 1938.png Kırım Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1920-1945 1945'te oblast oldu daha sonra Ukrayna'ya bağlanarak tekrar, ÖSSC statüsü aldı.
Vlag van Karakalpakië 1952.gif Karakalpak Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1932-1992 Önceki statüsü
-Karakalpak Özerk Oblastı 1919-1932.
Flag of Kabarda-Balkaria ASSR 1978.svg Kabardin-Balkar Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1936-1944 Önceki Statüsü:
-Kafkasya Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1920-1924
-Kabardino-Balkar Özerk Oblastı 1924-1936
1944 ile 1957 arası Kabardin ÖSSC olarak adı değiştirildi, 1957'de tekrar Kabardino-Balkar ÖSSC adını aldı.
Tuva ASSR flag 1978-1992.PNG Tuva Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1961-1991 Önceki statüsü:
-Tuva Özerk Oblastı 1944-1961
SSCB'ye katılan Tuva Halk Cumhuriyeti özerk oblast statüsü almıştı.

Karaçay-Çerkez Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1990-1991 Önceki statüsü:
-Kafkasya Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1920-1924
-Karaçay-Çerkez Özerk Oblastı 1924-1926
Özerk Oblastın Tekrar kuruluşu: 1957-1991.

Dağlık-Altay Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1990-1991 Önceki statüsü:
-Dağlık-Altay Özerk Oblastı 1922-1991
Oyrot Özerk Oblastı adıyla kuruldu ve 1948'de Dağlık-Altay olarak değiştirildi.

Hakas Özerk Oblastı 1990-1991 Hakas vilayeti, özerk oblast statüsünü 1990'da aldı.

Çağdaş Cumhuriyetler


Devlet Tarih Notlar
Flag of Turkey.svg Türkiye Cumhuriyeti 1923-....
Flag of the Turkish Republic of Northern Cyprus.svg Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti De facto 1983-....
Flag of Azerbaijan.svg Azerbaycan 1991-....
Flag of Kazakhstan.svg Kazakistan 1991-....
Flag of Kyrgyzstan.svg Kırgızistan 1991-....
Flag of Uzbekistan.svg Özbekistan 1991-....
  • Flag of Meskhetian Turks.PNG Başta Özbekistan olmak üzere Orta Asya'ya yayılmış olan Ahıskalıların kullandıkları gayriresmi bayrağı
Flag of Turkmenistan.svg Türkmenistan 1991-....

Çağdaş Özerk Cumhuriyetler


Devlet Tarih Notlar
Flag of the People's Republic of China.svg Sincan Uygur Özerk Bölgesi 1955-....
Flag of Altai Republic.svg Altay 1991-....
Balkarya.gif Balkar 1991-....
Flag of Bashkortostan.svg Başkurdistan 1991-....
Flag of Chuvashia.svg Çuvaşistan 1991-....
Flag of Dagestan.svg Dağıstan 1991-.... Halkın yaklaşık %25'ini Türki halklar olan Kumuklar, Azeriler ve Nogaylar teşkil eder. Kafkasya Avarları'nın kökeni tartışmalıdır.
  • Dağıstanda Nogayların kullandıkları asıl bayrak.
  • Flag of the Kumukh people.png Dağıstanda Kumıkların kullandıkları gayriresmi bayrağı.
Flag of Gagauzia.svg Gagavuzya 1991-....
Flag of Crimea.svg Kırım Özerk Cumhuriyeti 1991-....
Flag of Khakassia.svg Hakasya 1991-....
Flag of Karachay-Cherkessia.svg Karaçay 1991-....
Flag of Karakalpakstan.svg Karakalpakistan 1991-....
Flag of Azerbaijan.svg Nahçıvan 1991-....
Flag of Tatarstan.svg Tataristan 1991-....
Flag of Tuva.svg Tuva 1991-....
Flag of Sakha.svg Yakutistan

1991-....

 

 

kaynak için tıklayın

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top