Ülkemiz ve Dünya

Ülkelere göre yıllık ihracat  (en çok ihracat yapılan 20 ülke) 
Sıra Ülke Değer: Bin ABD $  
         
  Toplam 142 545 946 Pay %  
         
1 Almanya    14 000 020 9,8  
2 İngiltere    11 686 650 8,2  
3 Irak    7 637 880 5,4  
4 İtalya    7 581 176 5,3  
5 ABD    6 623 447 4,6  
6 Fransa    6 022 938 4,2  
7 BAE    5 407 149 3,8  
8 İspanya    4 989 045 3,5  
9 İran    4 966 510 3,5  
10 Hollanda    3 589 630 2,5  
11 Suudi Arabistan    3 174 321 2,2  
12 İsrail    2 955 720 2,1  
13 Mısır    2 733 476 1,9  
14 İsviçre    2 676 313 1,9  
15 Romanya    2 671 406 1,9  
16 Polonya    2 650 891 1,9  
17 Belçika    2 548 273 1,8  
18 Bulgaristan    2 383 741 1,7  
19 Çin    2 328 505 1,6  
20 Cezayir    1 736 508 1,2  
  Diğerleri 44 182 348 31,0  

 

Kaynak:TUİK

Başkenti             : Bişkek
Yönetim şekli      : Cumhuriyet

Resmi dili           : Kırgız Türkçesi,Rusça
Yüz ölçümü        : 198.500 km2
Nüfusu              : 5,776,570 (2014)

Milli geliri           : KişiBaşına 2,409  Amerikan Doları

Cumhurbaşkanı  : Almazbek Atambayev

Para birimi          :Som

Bağımsızlık tarihi :31 Ağustos 1991

Ülke genellikle dağlıktır.Ülkenin iklimi karasaldır. Bitki örtüsü bozkır ve ormandır.
Ekonomisi daha çok tarıma dayanır. Ülkede, daha çok şeker pancarı, pamuk, tütün ve tahıl üretilmekte; küçükbaş hayvan beslenmektedir. İpek böcekçiliği de önemli bir faaliyettir.

Başlıca yeraltı kaynakları; kömür, petrol, doğal gaz, civa ve altındır.
Türk edebiyatının önemli eserlerinden Manas Destanı Kırgız Türklerine aittir.
Ülkede nüfusun 4 milyonu Türktür. Türkler daha çok Bişkek ve tarıma elverişli Fergana Vadisi’nde toplanmıştır.

Kırgızistan ile aramızdaki ekonomik ve kültürel ilişkiler her geçen gün artmaktadır.
Güneydoğusu dağlıktır.

Türkiye'ye yaptığı ihracat  (Kırgızistan’ın Türkiye’ye sattıkları):

Çeşitli sebzeler,fasulye,ceviz,koyun postu,pamuk,yün

Türkiye'den yaptığı ithalat (Kırgızistan’ın Türkiye’den aldıkları):

Gıda ürünleri, inşaat makineleri,otomobil,temizlik ürünleri,gıda makineleri,tekstil ürünleri

Başkenti               : Aşkabat
Yönetim şekli        : Cumhuriyet

Resmi dil              : Türkmen Türkçesi
Yüzölçümü            : 488,100 km2
Nüfusu                 : 4 952 000 (2005)

Milli geliri             :  KişiBaşına 5,919 Amerikan Doları

Cumhurbaşkanı    :Gurbanguli                                                      Berdimuhammedov

Para birimi           :Manat

Bağımsızlık tarihi  :27 Ekim 1991

Büyük bölümü düzlüklerle kaplıdır.Ceyhun ve Murgap başlıca akarsularıdır. Bu akarsulardan sulamada yararlanılır.

Türkmenistan’da karasal iklim görülür. Yağışlar çok azdır. Bitki örtüsü bozkırdır. Dağlık alanlarda ağaçlara da rastlanılır.

Tarım, akarsu boylarında ve vahalarda yapılır. Pamuk, buğday, sebze ve meyve yetiştirilir.Hayvancılık da yaygın olarak yapılır. Yün ve astragan kürk üretiminde önemli olan karakul koyunları burada yetiştirilir.Halıcılık da önemli bir ekonomik faaliyettir.

Petrol, kurşun, kükürt ve krom önemli yer altı kaynaklarıdır.Sanayi daha çok petrol ve pamuğa dayalıdır.

Türkmenistan’da nüfusun % 70’ini Türkmenler oluşturur. Merv ülkenin önemli yerleşim merkezlerindendir.

1991 yılında bağımsızlığına kavuşan Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler giderek gelişmektedir.

Bu ülkeden deri ve pamuk alınırken, bu ülkeye tarımsal ilaçlar ve tekstil ürünleri satmaktayız.

Türkiye'ye yaptığı ihracat (Türkmenistan’ın Türkiye’ye sattıkları):

Pamuk, pamuklu ürünler, mineral yağ ve yakıt, bakır ve bakırdan eşya, cam ve cam eşya, deri, kösele ve halı.

Türkiye'den yaptığı ithalat(Türkmenistan’ın Türkiye’ye aldıkları):

Elektrikli makine ve cihazlar, demir-çelikten eşya, sabun temizlik malzemeleri, mobilya, aydınlanma ürünleri, şekerli ve kakaolu ürünler, bisküvi, macun, sakız, un, nişasta, süt

Başkenti               : Taşkent
Yönetim şekli        : Cumhuriyet

Resmi dili             : Özbek Türkçesi
Yüzölçümü           : 447,400 km2
Nüfusu                : 30,183,400 (2013)

Milli geliri             : KişiBaşına 4,037  Amerikan Doları

Cumhurbaşkanı    :İslam Kerimov

Para birimi           :Som

Bağımsızlık tarihi  :1 Eylül 1991


Büyük bölümü düzlüklerle kaplıdır. (Kızılkum çölü).En önemli akarsuyu, Aral gölüne dökülen Ceyhun ve Seyhun’dur.

Ülkede karasal iklim hüküm sürer. Bozkırlar, ormanlar ve çöl bitkileri karakteristik bitki örtüsünü oluşturur.

Tarım ve hayvancılık Özbekistan’da önemli ekonomik faaliyetlerdendir. Tütün, buğday mısır, pirinç, sebze ve meyve yetiştirilir.

Önemli yeraltı kaynakları, doğal gaz, petrol, kömür ve altındır. Ülkede daha çok tekstil, makine ve metalürji sanayileri gelişmiştir.

Nüfusun % 70’ini Özbek Türkleri oluşturur. Kazaklar ve Tatarlar ülkedeki azınlık Türk nüfusudur. Taşken, Buhara ve Semerkant Türklerin yoğun olarak yaşadığı şehirlerdir.
Türkmenistan’dan daha çok, ham deri, pamuk ve satın almakta, buna karşılık çeşitli tarımsal ilaçlar ve tekstil ürünleri satmaktayız.

Türkiye'ye yaptığı ihracat (Özbekistan’ın Türkiye’ye sattıkları):

Hububat, yağlı tohum ve meyve, tuz, kükürt,pamuk, mineral yakıt ve yağları, demir-çelik, bakır ve bakırdan eşya, makinalar, mekanik cihazlar.

Türkiye'den yaptığı ithalat (Özbekistan’ın Türkiye’den aldıkları):

Gıda ürünleri, tıbbi cihazlar, elektrikli aletler, ulaşım araçları, elektronik ürünler, inşaat malzemesi, plastik.

Başkenti               :Astana
Yönetim şekli        :Cumhuriyet

Resmi dili             :Kazakistan Türkçesi, Rusca
Yüzölçümü           : 2,717,300 km2
Nüfusu                : 17.417.447 (2014)

Milli geliri             : KişiBaşına 11.693 Amerikan Doları

Cumhurbaşkanı    :Nursultan Nazarbayev

Para birimi           :Tenge

Milli marşı            :Benim Kazakistanım

Bağımsızlık tarihi  : 16 Aralık1991


Doğu ve güneydoğusu dağlıktır.Kazakistan’ın güneyinde çöller vardır. İklimi karasaldır. Doğal bitki örtüsü bozkırdır. Ancak yüksek yerlerde ormanlar yer alır.

Ülke topraklarının yarıdan fazlası tarıma elverişlidir. Ancak tarım sulama ile yapılabilir.
Başlıca tarım ürünleri buğday, mısır, pamuk, şeker pancarı, pirinç, sebze ve meyvelerdir.Kazakistan’da hayvancılık da önemli bir ekonomik etkinliktir.

Ülkede zengin maden yatakları vardır. Kömür, doğal gaz, petrol, demir ve bakır en önemli yeraltı kaynaklarıdır.

Ünlü uzay araştırma merkezi Baykonur bu ülkededir.Ülkede sanayi gelişmiştir. Metalürji en önemli sanayi koludur.

Nüfusun % 65’inı Kazak Türkleri oluşturur. Almatı, Çimkent ve Kustanay Türklerin yoğun olarak yaşadığı şehirlerdir.

Kazakistan’da kurulmuş olan Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkiye ve Kazakistan arasında imzalanan bir antlaşma ile Türk dünyasının ortak üniversitesi niteliğini kazanmıştır.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ekonomik, kültürel ve ticari ilişkiler son yıllarda gelişmektedir.

Türkiye'ye yaptığı ihracat (Kazakistan’ın Türkiye’ye sattıkları):

Tahıl ürünleri, meyveler, pamuk, tuz, kükürt, ham petrol, demir ve çelik, bakır ve bakır ürünler, çeşitli makineler.

Türkiye'den yaptığı ithalat (Kazakistan’ın Türkiye’den aldıkları):

Elektrikli makine ve cihazlar, mobilya, ayakkabı, halı, seramik ürünler, alüminyum, kağıt ve karton, sabun, deterjan, kimya sanayi ürünleri, kozmetik, hayvansal, bitkisel, katı ve sıvı yağlar, inşaat malzemesi, telefon, tütün ve tütün ürünleri.

Top