TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konu özetleri ve bilgileri için tıklayın

TC İnkılap Tarihi

Osmanlı Devleti tarih ve kültürü ile ilgili konu özetleri , bilgiler ve resimler için tıklayın

Osmanlı Devleti

Selçuklu Devleti tarih ve kültürü ile ilgili konu özetleri , bilgiler ve resimler için tıklayın

Selçuklu Devleti

İlk Türk devletleri tarih ve kültürleri ile ilgili konu özetleri , bilgiler ve resimler için tıklayın

İlk Türk Devletleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri,siyasi ve eğitim hayatı ile ilke ve inkılapları

Mustafa Kemal Atatürk

Türk bilim adamlarının, yazdıkları eserleri ve hangi alanlarda insanlığa katkıları var öğrenelim

Türk bilim adamları

İlk çağ Anadolu,Mezopotamya,Mısır vb medeniyetleri ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İlk Çağ Medeniyetleri

Sosyal Bilgiler 5-6-7 Konularından

Tarım

Ülkemizin Kaynakları
Tarım

İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. Türkiye Topraklarından Yararlanma Oranları: Topraklarımızdan faydalanma oranı daha çok iklim ve yer şekilleri özelliklerine bağlıdır. Ülkemizde...

Hayvancılık

Ülkemizin Kaynakları

Tarımın bir kolu olan hayvancılık , ekonomik değeri olan hayvanların yetiştirilmesi, çeşitli şekillerde yararlanılması ve pazarlanması olayıdır. Kırsal kesimlerde hayvancılık tarımın sigortası durumundadır. İklimdeki karasızlıkların tarımı olumsuz yönde etkilemesinden dolayı....

Ormancılık

Ülkemizin Kaynakları

Türkiye topraklarının %26 oranındaki bölümü orman rejimi altındadır. İyi vasıflı, verimli ormanların kapladığı alan yalnızca %13 gibi çok düşük bir miktarı oluşturmaktadır. Türkiye'de ormanların dağılışında en fazla yağış miktarı etkilidir....

Maden ve Enerji

Ülkemizin Kaynakları

Maden: Yeraltından çıkarılan ve ekonomik değeri olan maddelere  “maden” denir.   Bir madenin işletilebilmesi için gerekli şartlar şunlardır: 1.          Büyük sermaye (para),2.          Teknik olanaklar (bilgi, araç-gereç),3.          Cevherdeki maden oranının yüksek...

Sanayi

Ülkemizin Kaynakları

Ülkemizde ve tüm dünyada sanayi faaliyetleri bazı koşullara bağlıdır.Bu koşullardan bazıları şunlardır: • Hammadde• Sermaye• Enerji• İş gücü• Ulaşım -İşletme• Teknoloji• Pazarlama• Yer şekillerinin elverişliliği Örneğin; ülkemizin tahıl ambarı olarak...

Ticaret

Ülkemizin Kaynakları

Ticaret Bölgeler ve ülkeler, yetiştirdikleri farklı ürünler bakımından birbirlerine muhtaçtır. Elde edilen ürünlerin fazlası, gereksinim duyulan bir başka bölgeye veya ülkeye satılır. Böylece, gerek ülke sınırlan içinde, gerekse ülkeler arasında...

Turizm

Ülkemizin Kaynakları
Turizm

 Turizm: İnsanların gezip, görmek, eğlenmek, dinlenmek amacıyla yaptığı gezilere denir. - Turizm faaliyeti milli sınırlar içinde gerçekleşiyorsa "iç turizm" ülkeler arasında oluyorsa "dış turizm" adını alır.- Turizm, ülkeler için ekonomik,...

Nitelikli İnsan Gücü

Ülkemizin Kaynakları

  NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ İnsanlar her mesleğin hizmetinden yararlanmaya ihtiyaç duyar. Bu hizmetlerden yararlanan insanlar hayatlarını rahat ve mutlu sürdürürler. İnsanlar, yaşamlarını devam ettirmek ve geçimlerini sağlamak amacıyla çeşitli işlerde...

Meslek Seçerken

Ülkemizin Kaynakları

MESLEĞİMİZİ SEÇERKEN Bir kişinin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli işe meslek denir. Mesleklerin birbirine üstünlüğü yoktur. Her meslek topluluk hâlinde yaşayan insanların ihtiyacına cevap verir.Seçilen meslek insanın kişiliğine, yeteneğine, ilgisine,...

Vergi

Ülkemizin Kaynakları

Vatandaşların, herhangi bir karşılık beklemeden kazançlarının bir bölümünü devlete vermelerine vergi denir. Vergilerin ne zaman, kimlerden ve ne kadar alınacağı kanunlarda belirtilir. Bir sanayici ile bir çiftçinin kazancı aynı olmayacağından...

Doğal Kaynaklar

Ülkemizin Kaynakları
Doğal Kaynaklar

İnsanın hayatını devam ettirdiği dış ortama doğal çevre denir. İnsan hayatı nasıl sonsuz değilse çevremizde gördüğümüz ve yaşamımıza yardımcı olan doğal kaynaklar da sonsuz değildir. Dünyadaki doğal kaynaklar hızla tükenmektedir....

Sanat,Düşünce,Dil ve Edebiyat

Türk Tarihinde Yolculuk

a. Düşünce Yaşamı Anadolu Selçuklu Devleti’nde düşünce yaşamı Konya gibi büyük kentlerde ve özellikle saray çevresinde ürünlerini veriyordu. Çünkü, o dönemde bilim adamları, sanatçı, şair ve yazarlar, sultan ya da...

Toplumsal ve Ekonomik yaşam

Türk Tarihinde Yolculuk

Toplumsal Yaşam Türklerin 11. yüzyıldan itibaren Anadolu’ya gelmesi ile birlikte Anadolu’nun nüfus yapısı tamamen değişti. Türklerden önce Anadolu, çoğunlukla Hıristiyan Ermeni ve Rum nüfustan oluşurdu. Ancak Anadolu Selçuklu Devleti ve...

Ordu,Toprak ve Devlet Yönetimi

Türk Tarihinde Yolculuk

Hatırlayacağınız gibi, Büyük Selçuklu Devleti konusunu işlerken, Selçuklularda ülke ve devletin hanedanın ortak malı olduğunu söylemiştik. Bu durumun sakıncalarından da söz etmiştik. Aynı şekilde, Anadolu Selçuklu Devleti’nde ülke ve devlet...

Haçlı Seferleri

Türk Tarihinde Yolculuk

Hıristiyanlık dininin peygamberi olan Hz. İsa Kudüs’te yaşamıştır. Bu yüzden Kudüs ve çevresi Hıristiyanlık için kutsal topraklardır. Kudüs, aynı zamanda Müslümanlar ve Yahudiler için de kutsaldır. Ancak, bu topraklar, 636...

Anadolu Selçuklu Devleti

Türk Tarihinde Yolculuk
Anadolu Selçuklu Devleti

Anadolu Selçuklu Devleti Kuruluş Dönemi: Hatırlayacağınız gibi, Türkmenlerin Anadolu’ya göçleri 11. yüzyılda başlamış ve 1071’deki Malazgirt Savaşı’ndan sonra daha da artmıştı. Alp Arslan’ın ölümünden sonra Anadolu’ya giren akıncı komutanlardan Kutalmışoğlu...

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

Türk Tarihinde Yolculuk

OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ OLAYLARI VE PADİŞAHLAR OSMAN BEY (1281-1326): Osman Bey, Çobanoğulları’nın yıkılışına kadar onlara bağlı kaldı (1291). Bu tarihten itibaren Türkiye Selçuklularının uç beyi haline geldi. Osman Gazi,...

Osmanlı Devleti yükselme Dönemi

Türk Tarihinde Yolculuk

OSMANLI YÜKSELME DÖNEMİ İstanbul’un Fethinden, Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümüne kadar olan dönemdir. * II.Mehmet (Fatih)        1451-1481 * II.Bayezid 1481-1512 * I.Selim (Yavuz)           1512-1520 * I.Süleyman (Kanuni)   1520-1566 (46 yıl) *...

İstanbul'un Fethi

Türk Tarihinde Yolculuk
İstanbul'un Fethi

Fatih tahta çıktığında Balkanlar ile Anadolu arasında birleşik hayatı engelleyen en önemli unsur Bizans’tı. Bin yıllık devlet olan Bizans küçüle küçüle sadece İstanbul’a hükmeden bir devlet haine gelmişti.O günlerde İstanbul...

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Ülkemizin Kaynakları
Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir enerji kaynakları, kulanmakla bitmeyen enerji kaynaklarıdır. Güneş,rüzgar,su ve jeotermal enerji yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.Bunların dışında  gel-git ve dalga enerjisinden de faydalanılabilinir   Rüzgar Enerjisi: Rüzgar enerjisi; doğal, yenilenebilir, temiz ve...