İnsan Hakları

Her insan, insan olduğu için doğuştan bazı haklara sahiptir. Anayasamızın 12. maddesinde; "Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir." denilmiştir.

 

a Yaşama Hakkı
b Sağlık Hakkı
c Eğitim Hakkı
d Mülk Edinme Hakkı
e Seyahat Hakkı
f Haberleşme Hakkı
g Kanun Önünde Kendini Savunma Hakkı
h Hak Arama Hakkı
i Seçme ve Seçilme Hakkı
j Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı
k Devlet Hizmetlerinden Eşit Olarak Yararlanma Hakkı ,  bunlardan bazılarıdır

 

 

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top