Sosyal Güvenlik Kurumları

  • 6846

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

Sosyal güvenlik kurumları; hastalık, işsizlik, yaşlılık, çocuk yetiştirmek, kira giderleri, yol giderlerini karşılayan sosyal olanaklar sağlar. Ülkemizde 3 sosyal güvenlik kurumu vardır:

EMEKLİ SANDIĞI: Tüm devlet kurumlarında memur kadrosunda çalışanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

BAĞ-KUR: Belirli bir prim karşılığında, devlet eliyle esnaf, sanatkârlar ve bağımsız çalışanlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla kurulmuş bir sosyal güvenlik kuruluşudur.

SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu): Özel işletme, kuruluş ve fabrikalarda çalışanların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sosyal güvenliklerini sağlayan bir kuruluştur.

Hiçbir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan, hiçbir geliri, taşınmazı (ev, araba, arsa vs.) olmayan vatandaşlara devlet tarafından Yeşil Kart verilmektedir.

YERLEŞME VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ

  1. Hazine (devlete ait) ve özel arazilere yerleşme yapılmaz.
  2. Tarihi eserlerin yer aldığı yerlere ve devlet tarafından koruma altına alınmış yerlere seyahat edilir, ancak yerleşilemez.
  3. Halk sağlığını, güvenliğini tehdit eden yerlere yerleşme ve seyahat yapılamaz.

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top