1. Mehmet ,Çelebi Mehmet (1413-1421)

Çelebi Mehmet Dönemi
Taht kavgalarının son bulması ile yeni bir dönem başlıyordu. Bu yeni dönemde padişahın önünde halledilmesi gereken pek çok iş vardı. Bunların en önemlisi, Anadolu birliğinin tekrar kurulması idi. Çünkü devlet, çoğu Anadolu’da olmak üzere, toprak kaybına uğramıştı. Rumeli’de bazı yerler Bizanslılann eline geçmişti.


Bozulan devlet teşkilatını yeniden düzenleyen Çelebi Mehmet, Aydınoğulları Beyliği’nin üzerine yürüdü. İzmir ve çevresini Osmanlı topraklarına kattı. Menteşoğulları ve Teke beyleri padişaha bağlılıklarını bildirdiler. Karamanoğlu Mehmet Bey, devamlı Osmanlı topraklarına saldırıyordu. Karamanoğlu topraklarına giren padişah, bazı şehirleri alınca Karamanoğlu beyi barış istedi. Yapılan barışa göre; bir daha Osmanlılara karşı silaha sarılmayacaktı. Ayrıca Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Kırşehir ve Beypazarı taraflarının Osmanlılara ait olduğunu kabul etti.

Venediklilerle İlk Deniz Savaşı
Osmanlılar, Yıldırım Bayezit döneminde Gelibolu’da küçük bir tersane yapmışlardı. Türk deniz  gücü  yeni yeni oluşturuluyordu.  Akdeniz’in   ve Ege’nin hakimi Venediklilerdi. Venediklilere bağlı Siklad takım adaları beyi, Türk gemilerine saldırınca, buna cevap olarak 1415 yılında Çalı Bey’in komutasında 30 parçalık bir donanma Siklad ve Eğriboz adalarını vurdu. Ertesi yıl Venedikliler Gelibolu’ya saldırdılar. Savaşı kazanmalarına rağmen hiçbir şey elde edemeden geri çekildiler.

Eflak Seferi
Eflak beyi Mirce, Macar kralı Sİgismund’a yakınlaşarak, Osmanlı hakimiyetinden kurtulmanın yollarını arıyordu. Mirçe’nin akrabası Dan, beyliğe göz dikerek Osmanlılardan yardım istedi. Bu olayı fırsat bilen Çelebi Mehmet, Eflak üzerine yürüdü. Birleşik Macar ve Eflak ordusunu yendi. Bunun üzerine Eflak beyi barış istedi.

Osmanlı hakimiyetini tanımak ve vergi vermek şartıyla barış yapıldı.

Anadolu Seferi
Candaroğulları Beyliği yerine kurulan İsfendiyaroğulları Beyliği geniş bir alana sahipti. İsfendiyar Bey, topraklarının bir kısmını oğlu Hızır Bey e vermişti. Bu duruma üzülen diğer oğlu Kasım Bey, Çelebi Mehmet’ten yardım istedi. Fırsatı değerlendiren padişah, Sinop’u kuşattı. Bu durum karşısında İsfendiyar Bey Tosya, Çankırı, Kalecik taraflarını Osmanlılara bıraktı. Samsun üzerine sefere çıkan padişah, şehri alarak topraklarına kattı.

Şeyh Bedrettin İsyanı
XV. asrın ilk çeyreğinde Şeyh Bedrettin tarafından çıkarılan isyan Anadolu’da büyük karışıklıkların doğmasma sebep olmuştur. Devrinin en büyük alimlerinden olan Şeyh Bedrettin, Fetret Devri’nde şehzadeler arasında meydana gelen çatışmaların yarattığı boşluktan faydalanarak düşüncelerini Anadolu’da yaymaya başladı. Musa Çelebi, Edirne’de hükümdarlığını ilan edince onu kazasker yaptı. Bu durumdan faydalanan Şeyh Bedrettin düşüncelerini daha kolay yaydı ve taraftarlarının sayısını artırdı. Anadolu Selçuklu sultanı I. Alaettin Keykubat’ın kardeşinin soyundan geldiğini söyleyerek, kendisine saltanat mücadelesi için gerekli olan asalet dayanağmı hazırlıyordu.

Çelebi Mehmet, padişah olunca Şeyh Bedrettin’i kazaskerlik görevinden azletti. Müridlerinden Börklüce Mustafa, isyan bayrağını açtı ve Saruhan beyini öldürdü. Devleti epey uğraştıran isyan, Şehzade Murat tarafından bastırılarak Börklüce Mustafa öldürüldü. Ardından Torlak Kemal Manisa’da ayaklandı. Bu isyanı da bastıran Şehzade Murat, Torlak Kemal’i yakalatarak astırdı. Deliorman taraflarında yakalanan Şeyh Bedrettin mahkeme edilerek idam edildi (1419).

Mustafa Çelebi’nin Ayaklanması
Timur Anadolu’dan Semerkant’a giderken Mustafa Çelebi yi de yanında götürmüştü. Timur ölünce Anadolu’ya gelen şehzade Mustafa Çelebi bir süre sonra saltanat iddiasında bulunarak Selanik taraflarında kuvvet toplamaya başladı. Üzerine gönderilen kuvvetlere yenilen Mustafa Çelebi Bizans’a sığındı.

Çelebi Mehmet aniden hastalanınca, yerine oğlu Şehzade Murat’ın geçmesini vasiyet etti ve kısa bir süre sonra öldü (1421). Padişahın ölümü çok gizli tutuldu. Amasya sancak beyi Şehzade Murat’a haber gönderilerek tahta davet edildi.

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Yorumlar   

# dogus-tat 13-12-2017 15:05
çok iyi deyil istediğim kadar değil
Yöneticiye raporla
Top