Ekonomik Güç Nedir?

Ekonomik Güç;  Bir devletin ekonomik gücünün iyi olması milletine karşı görevlerini hakkıyla yerine getirebilmesini sağlar.Güçlü ve bağımsız bir devlet ancak güçlü bir ekonomi ile sağlanır.

Bir ülkenin ekonomik gücünün yüksek olabilmesi için;

*Ülkedeki yer altı ve yer üstü kaynakları devamlı ve yeterli olmalı, sanayi alt yapısı ve nitelikli insan  gücü bulunmalıdır.

*Milli birlik ve beraberlik içinde, milli kalkınma hedefleri doğrultusunda hareket etmelidir.

*Dünyadaki pazar payını artırmak için devlet ve hükümetin gayret göstermesi gereklidir.

*Ekonomi milli kaynaklara dayandırılmalı ve tam bağımsız olmalıdır.

*Milli kaynakların  iyi kullanılması devletin gelişmesini sağlar.

Not: Milli kaynakları kullanarak sanayileşme çalışmaları cumhuriyetin ilk yıllarında başlamış ve hammaddesi TÜRKİYE’ de olan çok sayıda  sanayi tesisi açılmıştır.

Not: “Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olmaz, az zamanda söner.”Mustafa  Kemal ATATÜRK

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top